menu

Hartekamp Groep jaarverslag 2017

Iedere dag vragen we elkaar: “Had je een goede dag?” Een keer per jaar blikken we niet alleen terug op de dag, maar op het hele voorgaande jaar. Dat doen we in een jaarverslag.

Enkele punten uit het jaarverslag 2017:

Financiën

De Hartekamp Groep een financieel gezonde onderneming is. Het jaar 2017 is met een positief resultaat afgesloten. Door het positieve resultaat zijn de afspraken over de financiële ratio’s voor 2020 in 2017 al bijna gehaald.

Personeel

De Hartekamp Groep heeft in 2017 nadrukkelijk last gehad van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Dit jaar lanceren we daarom een intensieve arbeidsmarktcampagne.

Duurzaamheid

Wij onderkennen het belang van duurzaam werken. Op dat gebied hebben we stappen gezet en daar gaan we mee door. Er is beleid ontwikkeld, er is een milieucoördinator aangesteld en een investeringsplan voor zonnepanelen. Jaarlijks willen we ons energieverbruik met 2% terugdringen.

Kwaliteitskader gehandicaptenzorg

Onze sector heeft het initiatief genomen om een eigen kwaliteitskader te ontwikkelen. Dit gaat verder dan de huidige kwaliteitssystemen. De bevindingen hiervan, die voortkomen uit zelfreflecties van medewerkers en cliënten, zijn te vinden in het Kwaliteitsrapport.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties