menuover ons

Zij zijn gespecialiseerd in gezondheidsproblemen die vaker voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking. Daardoor kunnen ze jou of je kind de juiste zorg bieden. Een AVG overlegt altijd met jou als patiënt. Maar ook met je familie en andere betrokkenen.

Een AVG biedt alle medische zorg die aan een handicap zijn gerelateerd en kan ook medicatie voorschrijven. Je kunt bij de AVG terecht met vragen over:

 • syndromen;
 • spasticiteit;
 • problemen van het bewegingsapparaat;
 • voedingsproblemen;
 • besluitvorming rond PEG-sonde;
 • over- en ondergewicht;
 • slikstoornissen, reflux en recidiverende luchtweginfecties;
 • ernstige obstipatie;
 • epilepsie;
 • zintuigstoornissen;
 • gedragsproblemen en psychiatrie;
 • slaapstoornissen;
 • etiologisch onderzoek (oorzaak verstandelijke beperking);
 • seksualiteit, anticonceptie en kinderwens;
 • levensfasen en levenseinde;
 • wilsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging;
 • wet- en regelgeving (BOPZ, WGBO, BIG, AWBZ);
 • ondersteuning en second opinion bij complexe besluitvorming rond behandelbeleid, met afweging van medische, ethische en juridische aspecten.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties