fbpx
header

Klik hier voor de pagina vragen en antwoorden

Informatie over coronavirus voor cliënten:

Pagina voor cliënten
Website corona Steffie, Steffie legt in eenvoudige taal uit wat corona is
Corona poster (pdf)
Corona virus informatie voor cliënten (pdf)
Bezoekregeling voor cliënten (pdf)

Routekaart corona: kijken naar wat wel kan

uitgangspunten beleid corona maatregelen

Maatregelen coronavirus

Bezoek

Vanaf 25 mei kunnen maximaal 2 vaste bezoekers van bij ons wonende kinderen en jeugd (aangepaste) bezoekafspraken maken. Dit geldt specifiek voor de woningen voor kind en jeugd.

Net als de dagbesteding is ook bezoek bij volwassenen weer snel mogelijk. Vanaf 2 juni kunnen cliënten stap voor stap maximaal 2 vaste bezoekers ontvangen. De manier waarop dit kan is afhankelijk van de kwetsbaarheid van de cliënt, van de woning en van aanwezige voorzieningen.
Er kunnen vanaf 2 juni met de teams afspraken gemaakt worden over bezoek.

Dagbesteding aangepast weer van start

Zolang de algemene maatregelen gelden is de invulling van dagbesteding anders dan voorheen. Vanaf 2 juni start de dagbesteding in aangepaste vorm. Wij kunnen nog niet iedereen ontvangen. Het is maatwerk. Per cliënt kunnen er verschillen zijn. We proberen voor alle cliënten te zorgen dat ze een goede dag hebben. Soms is dat nog even voortzetten wat er nu is en soms kunnen cliënten weer naar een dagbestedingslocatie. Het opstarten vraagt aanpassingen aan locaties en ook moet het vervoer van en naar dagbestedingslocaties veilig kunnen worden georganiseerd. Dit zijn cruciale randvoorwaarden.

Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de richtlijnen die gelden voor groepsvervoer. Die is wel nodig om ook de dagbesteding voor cliënten die afhankelijk zijn van groepsvervoer weer op te starten.
De teams communiceren over dagbesteding van cliënten met vertegenwoordigers.

Kindcentra en logeren

Sinds 12 mei zijn de kindcentra geopend voor kinderen tot en met 12 jaar.
En er is weer goed nieuws; ook kinderen van 13 tot 18 jaar kunnen vanaf 2 juni weer naar de kindcentra.
Ook logeren op het Duinhuis is vanaf 2 juni weer mogelijk, wel in aangepaste vorm.

Kappers en pedicures voor cliënten mogen weer (8 mei)

Cliënten die de kapper en pedicure altijd ontvingen in hun woning, kunnen in principe in overleg afspraken gaan maken.
Het is aan de manager van de locaties om hierover een besluit te nemen met inachtneming van de bij hen bekende uitgangspunten.

Tandartsen hervatten werkzaamheden (8 mei)

De tandartsen op de terreinen werken weer. Vooralsnog alleen voor cliënten van de terreinen. Tandartsen zijn wel beschikbaar voor cliënten (van onze eigen buitenlocaties) met pijnklachten.

Activiteiten afgelast (8 mei)

De jaarlijkse zomerfeesten op locaties Harteheem en Hartekamp gaan niet door en ook de oldtimer rit gaat niet door dit jaar. Dat is heel jammer. Alle georganiseerde activiteiten tot september zijn uit de agenda gehaald.

Herkenbaar als medewerker van de Hartekamp Groep (14 april)

Als je met een cliënt gaat wandelen of fietsen op een duofiets, is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk.
Regelmatig zijn medewerkers hierop aangesproken.
Dan is het fijn als je voor anderen herkenbaar bent als begeleider.
Om direct zichtbaar te maken dat je voor de Hartekamp Groep werkt, zijn er nu hesjes met het Hartekamp Groep logo.

Corona cohort afdeling op locatie Hartekamp (27 maart)

Op locatie Hartekamp is de dagbestedingsruimte van het Bosuilplein ingericht om cliënten met vastgesteld corona te verzorgen. Er zijn 12 bedden beschikbaar en we kunnen uitbreiden als dat nodig is.
Op deze locatie is voldoende geschikt sanitair en we hebben een goede capaciteit van huisartsen en verpleegkundige zorg nabij.
Op Harteheem komt er vooralsnog geen cohort afdeling. Indien nodig heroverwegen we dit later. We hebben een busje en een chauffeur van onze vervoerder Noot beschikbaar die voor het transport verzorgen.

Sluiten Aula en Cirkel per 23 maart

De Aula en de Cirkel gaan helaas helemaal dicht. Een kopje koffie of thee halen in de aula ging heel goed.
Cliënten hielden zich prima aan de regel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Vervolgens gingen ze buiten (het was ook prachtig weer) samen aan tafel zitten. Dat is zeker gezellig. Maar nu niet verstandig.
Er kwamen steeds meer cliënten bij en zo nu en dan sloot familie ook aan.
Alle besluiten die we nemen, doen we om het overdragen van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.
Dat kan alleen als we de contacten tussen mensen verminderen.

Geen groepsactiviteiten bewegingsagogie  (17 maart)

Er vinden geen groepsactiviteiten plaats door bewegingsagogie.
Het is wel mogelijkheid om 1:1 activiteiten te doen, op de woningen of in de bewegingsruimte van de Klimop of Harteheem.
Kijk op de pagina Tips voor een goede dag bij Sport en beweging voor activiteiten en filmpjes van de bewegingsagogen.

Schoonmaak

De schoonmakers van CSU werken hard om alle locaties goed schoon te houden. Deze schoonmaakwerkzaamheden zijn essentieel.
Naast de standaard werkzaamheden is de schoonmakers gevraagd om dagelijks de contactpunten (deurknoppen etc.) extra schoon te maken.

Medische diensten

De medische diensten (poli op locatie Hartekamp en Harteheem) zijn geopend.
Woningen worden zo min mogelijk bezocht.
De communicatie kan zoveel mogelijk plaatsvinden met de telefoon en beeldbellen.

Ambulante zorg

Wijkteams
Vanaf maandag 16 maart vinden geen huisbezoeken meer plaats.
De ambulante teams kunnen contact hebben met de cliënten via de telefoon en beeldbellen.
Indien huisbezoek echt moet, gelden de hygiëne maatregelen en is er overleg met de praktijkverpleegkundige en/of de gedragsdeskundige.

Poli
De poli ambulant is gesloten.

Crisis ondersteuningsteam (COT)
Het COT is niet beschikbaar. Crisissituaties lossen we intern op.

RVE 10: Behandelingen

Paramedici en vaktherapeuten
Vanaf 16 maart vinden er alleen medisch noodzakelijke behandelingen plaats. Afstemming hierover is altijd met de arts of gedragsdeskundige.
Er gaat steeds dezelfde behandelaar naar de cliënt/locatie wanneer dit nodig is.

Gedragsdeskundigen

Gedragsdeskundigen blijven verbonden aan hun woningen. Zij werken zoveel mogelijk vanuit huis. De communicatie kan zoveel mogelijk plaatsvinden met de telefoon en beeldbellen. Afwijken van afspraken kan alleen in overleg met de begeleiding en de manager.

Geestelijke verzorging en maatschappelijk werk

Afspraken met cliënten gaan niet door.

Cliëntondersteuners

Afspraken met cliënten gaan niet door.

Zwembad

De zwembaden zijn gesloten.

Vrije tijd en vrijwilligers

Alle groepsactiviteiten vervallen.

Cliënten met betaald werk

Voor cliënten met betaald werk gelden de richtlijnen van de RIVM en de aanvullende maatregelen van de organisatie waar zij werken.

Richtlijnen RIVM

Vanzelfsprekend volgen we de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het kabinetsbeleid. In het geval van een besmetting brengen wij het RIVM op de hoogte. Zij bepalen, in overleg met ons, de vervolgacties.

Informatie

Omdat ontwikkelingen rondom het virus elkaar snel opvolgen, kan het zijn dat er binnenkort weer andere maatregelen nodig zijn. Via onze website houden we je op de hoogte.
Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact met ons opnemen.
06 46 24 52 04 (Hans Gunsing)
06 22 92 05 13 (Cindy Alofsen)
Of mail naar corona@hartekampgroep.nl

Voor iedereen geldt

Handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van je elleboog, geen handen schudden, houd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.
Blijf voor actuele informatie op de hoogte via de website en email.
We communiceren alleen digitaal.

We wensen iedereen veel sterkte.
Raad van Bestuur en werkgroep corona.

 

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties