fbpx
header

Vragen en antwoorden

Klik hier voor de pagina vragen en antwoorden

Routekaart corona: kijken naar wat wel kan

Informatie over coronavirus voor cliënten:

Pagina voor cliënten
Website corona Steffie, Steffie legt in eenvoudige taal uit wat corona is
Corona poster (pdf)

Maatregelen naar aanleiding van persconferentie 8 maart

Bezoek

Elke cliënt kan per dag maximaal 2 bezoekers ontvangen op de eigen kamer (bezoekers komen niet in de publieke/gemeenschappelijke ruimtes). Bezoek is mogelijk ná overleg met het team. Zo kan het team ervoor zorgen dat er voldoende ruimte zit tussen de verschillende bezoeken. Neem vooraf de ‘Gezondheidscheck  corona’ met de bezoeker door.

De basismaatregelen voor bezoekers blijven: geen gezondheidsklachten, een mondkapje dragen, 1,5 meter afstand houden en bij binnenkomst handen wassen. Ook op de kamer van de cliënt. In de buitenlucht mag het mondkapje af als 1,5 meter afstand mogelijk is.

Het kan zijn dat op sommige locaties gekozen wordt voor maatwerk. Als de besmettingen toenemen of als het risico op besmetting toeneemt en daarmee de gezondheid van andere cliënten in gevaar komt. Dit besluit wordt genomen door het team, de manager, de teamcoach en de gedragsdeskundige.

Wandelen

  1. Buiten wandelen mag met maximaal twee personen die niet op hetzelfde adres wonen. Medewerkers dragen een mondkapje als anderhalve meter afstand houden tot cliënten niet mogelijk is. Begeleiders houden onderling anderhalve meter afstand tot elkaar.
  2. Cliënten van één woning zijn 1 woonadres en mogen wandelen met de begeleiders.
  3. Cliënten die zelfstandig wonen mogen buiten wandelen met één ander persoon.  Als dat een begeleider is draagt die een mondkapje als anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is.
  4. Eén cliënt mag wandelen met maximaal één familielid. Familie draagt een mondkapje.

Dagbesteding

We zijn opgelucht dat we in afstemming met de VGN de dagbesteding met inachtneming van alle beschermende maatregelen open kunnen houden.
Het uitgangspunt blijft dat we geen interne en externe cliënten mengen. Per groep zijn er cliënten van maximaal 3 verschillende woonadressen toegestaan.
Een groep bestaat uit 3 woonadressen van cliënten die wonen bij de Hartekamp Groep óf van cliënten die thuis wonen of bij andere organisaties. Thuiswonende cliënten of cliënten van andere organisaties zitten niet in een groep met cliënten die wonen bij de Hartekamp Groep. We blijven locatie-specifiek maatwerk bieden.
Wij benadrukken nogmaals het belang om groepen niet te mengen.
Het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen door de ruimte blijft gehandhaafd. Voor zowel de begeleider als de cliënt.
Alleen onder deze voorwaarden kan dagbesteding openblijven.
Cliënten die gebruik maken van de diensten van het cursuscentrum kunnen dat blijven doen. De afgelopen maanden is dat vooral online.

Kindcentra

Tijdens de eerste lockdown in maart en april hebben we gemerkt dat het sluiten van de kindcentra negatieve gevolgen heeft gehad voor het welzijn van de kinderen en hun ouders.
Wij hechten belang aan het openblijven van de kindcentra omdat wij de kindcentra zien als uitzondering met kinderen in een kwetsbare positie. Dat betekent dat Baloe, IKC IJmond, de Hermelijn en het Duinhuis gewoon geopend zijn.
Overdracht vindt buiten plaats en ouders en medewerkers dragen een mondkapje.
Zorg er met elkaar voor dat de overdracht veilig is.
Logeren blijft doorgaan. Ook hier geldt dat veiligheid voor alles gaat.

Specialistisch wijkteams

De zorg verleend door de wijkteams zien we als medische behandeling. De collega’s van de specialistische wijkteams kunnen hun werkzaamheden dus gewoon voortzetten.
Natuurlijk wel met inachtneming van de geldende basisregels.

Medische diensten

De medische diensten op locatie Hartekamp en Harteheem zijn open.
De behandelaren (RVE10) kunnen hun werk doen volgens de huidige afspraken.

Contactberoepen

Met ingang van 2 maart is het mogelijk om naar de kapper of pedicure te gaan. Bezoek van de kapper of pedicure aan de woning kan vanaf 8 maart 2021.
Een sekswerker mag de woning niet bezoeken en je kunt ook niet meer naar de sekswerker toe.
Alle medische contactberoepen kunnen hun werkzaamheden blijven verrichten onder de geldende maatregelen.

Horeca

De horeca op locaties Hartekamp en Harteheem blijven gesloten.
Afhalen kan wel.

Sporten

Vier mensen mogen samen buiten sporten. Sportscholen zijn dicht. Competities zijn niet
toegestaan.
Sporten kan verder onder begeleiding van de bewegingsagoog, maar alleen buiten met
maximaal twee personen op 1,5 meter afstand.

Vervoer

Vervoerder Noot volgt het landelijk beleid noodzakelijke reizen naar dagbesteding.

Vrije tijd en vrijwilligers

Er mag nog 1 vaste locatie vrijwilliger ingezet worden per keer per locatie (woning of dagbesteding). Deze vrijwilligers worden dan – vanuit de corona maatregelen – gezien als medewerkers. De locatie vrijwilliger wordt op maximaal 2 vaste locaties ingezet, maar niet op twee locaties op één dag. Vrijwilligers en teams stemmen de inzet van de vrijwilliger met elkaar af om de hoeveelheid mensen op een locatie zo beperkt mogelijk te houden.
Een vrijwilliger die voor een cliënt komt wordt gezien als een bezoeker en telt mee in het dagtotaal van 2 bezoekers per locatie of woonadres.
Neem vooraf de ‘Gezondheidscheck  corona’ met de vrijwilliger door.
De activiteiten van team Vrije Tijd en Vrijwilliger kunnen doorgaan als ze voldoen aan de huidige afspraken.

Zwembaden

Kinderen tot 12 jaar mogen naar zwemles. Dit geldt voor kinderen tot 12 jaar die wonen of
dagbesteding hebben bij de Hartekamp Groep. Uitzonderingen kunnen alleen via de uitzonderingscommissie.

Richtlijnen RIVM

Vanzelfsprekend volgen we de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het kabinetsbeleid. In het geval van een besmetting brengen wij het RIVM op de hoogte. Zij bepalen, in overleg met ons, de vervolgacties.

Informatie

Omdat ontwikkelingen rondom het virus elkaar snel opvolgen, kan het zijn dat er binnenkort weer andere maatregelen nodig zijn. Via onze website houden we je op de hoogte.
Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact met ons opnemen.
06 46 24 52 04 (Hans Gunsing)
06 22 92 05 13 (Cindy Alofsen)
Of mail naar corona@hartekampgroep.nl

Voor iedereen geldt

Handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van je elleboog, geen handen schudden, houd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.
Blijf voor actuele informatie op de hoogte via de website en email.
We communiceren alleen digitaal.

We wensen iedereen veel sterkte.
raad van bestuur en werkgroep corona.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties