fbpx
header

Vragen en antwoorden

Klik hier voor de pagina vragen en antwoorden

Routekaart corona: kijken naar wat wel kan

Uitgangspunten beleid corona maatregelen

Informatie over coronavirus voor cliënten:

Pagina voor cliënten
Website corona Steffie, Steffie legt in eenvoudige taal uit wat corona is
Corona poster (pdf)

Bezoek van vertegenwoordigers (17 november)

Per woonadres, dat wil zeggen een woning of een appartement met een eigen voordeur, per dag maximaal 3 bezoekers toegestaan. Bezoek kan alleen in overleg met het team. Het tijdstip en de duur van het bezoek is altijd in overleg met het team. Het team zal ook vragen of je klachten hebt. In dat geval verzoeken we je een andere afspraak te maken.

Bezoekers dragen binnen een mondkapje (zelf mee te nemen). Ook als het bezoek naar buiten gaat met de cliënt moeten zij een mondkapje dragen als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.

Bezoek van vrijwilligers

Vrijwilligers en teams stemmen met elkaar af wanneer en waar een vrijwilliger ingezet kan worden. Het aantal mensen dat tegelijkertijd op een woning/dagbesteding is, willen we zo beperkt mogelijk houden.

We hopen dat jullie onder deze maatregelen en in overleg met de teams nog steeds op bezoek blijven komen.

Dagbesteding (15 okt.)

Het is goed nieuws dat de dagbesteding open kan blijven, echter wel in de beperkte vorm die er op dit moment is. Totdat de overheid de maatregelen versoepelt, blijven we op het huidige aantal cliënten. We hebben wel nadrukkelijk gekeken naar de groepssamenstelling.

Groepssamenstelling

Het uitgangspunt blijft dat we geen interne en externe cliënten mengen. Per groep zijn er cliënten van maximaal 3 verschillende woonadressen toegestaan. De medewerker is een apart woonadres dat maakt samen 4 adressen.
Thuiswonende cliënten of cliënten van andere organisaties zitten niet in een groep met cliënten die wonen bij de Hartekamp Groep.

Vervoer van en naar dagbesteding

We volgen de landelijke afspraken. Maximaal vier woonadressen (inclusief bestuurder/begeleider) in een bus, iedereen vanaf 13 jaar draagt een mondkapje. Cliënten dragen een niet-medisch mondkapje.

Mondkapjes in publieke ruimten

Cliënten en begeleiders dagbesteding die zich verplaatsen van de ene naar de andere ruimte, of in gangen/publieke ruimten zijn, dragen verplicht een mondkapje.

Horeca (15 okt.)

Conform de richtlijnen van de overheid sluit de horeca. De Oranjerie en de Cirkel zijn per direct gesloten.

Logeren en vakantie voor cliënten (15 okt.)

Logeren en vakantie voor cliënten mag na afstemming met de 4-hoek (manager, teamcoach, gedragsdeskundige en medewerker). We houden rekening met de landelijke maatregel om het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid van de cliënt te beschermen.
Als je je familielid brengt of ophaalt voor een logeerpartijtje of vakantie, wacht je bij de deur. De medewerker brengen jouw familielid naar buiten.

Corona aanpak van de Hartekamp Groep (25 sept.)

Het beleid van de Hartekamp Groep is erop gericht om het virus buiten de deur te houden. We willen dat de cliënt gezond en veilig is, een goede dag heeft, de vrijheid heeft op de woning en naar het werk of naar dagbesteding kan. Daarom is het van groot belang dat iedereen zich aan de algemene maatregelen houdt. We merken in het hele land dat de motivatie om ons aan de afspraken te houden afneemt. Ook bij de Hartekamp Groep merken we dat. Het risico op besmetting neemt toe, zeker nu de regio Kennemerland is aangemerkt als een brandhaard.
Op een aantal locaties binnen de Hartekamp Groep hebben we te maken met corona-besmettingen. Nu het virus binnen is richten we ons op het voorkomen van verspreiding en de gezondheid en veiligheid van cliënten en medewerkers. We kijken opnieuw naar afspraken en waar nodig maken we nieuwe keuzes.

Nogmaals dringen we erop aan om anderhalve meter afstand te houden, je handen veelvuldig te wassen, te hoesten en niezen in je elleboog en drukte te vermijden. En vergeet vooral niet om bij (milde) klachten thuis te blijven en je te laten testen.

Richtlijnen RIVM

Vanzelfsprekend volgen we de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het kabinetsbeleid. In het geval van een besmetting brengen wij het RIVM op de hoogte. Zij bepalen, in overleg met ons, de vervolgacties.

Informatie

Omdat ontwikkelingen rondom het virus elkaar snel opvolgen, kan het zijn dat er binnenkort weer andere maatregelen nodig zijn. Via onze website houden we je op de hoogte.
Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact met ons opnemen.
06 46 24 52 04 (Hans Gunsing)
06 22 92 05 13 (Cindy Alofsen)
Of mail naar corona@hartekampgroep.nl

Voor iedereen geldt

Handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van je elleboog, geen handen schudden, houd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.
Blijf voor actuele informatie op de hoogte via de website en email.
We communiceren alleen digitaal.

We wensen iedereen veel sterkte.
raad van bestuur en werkgroep corona.

 

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties