fbpx
header

Klik hier voor de pagina vragen en antwoorden

Informatie over coronavirus voor cliënten:

Pagina voor cliënten
Website corona Steffie, Steffie legt in eenvoudige taal uit wat corona is
Corona poster (pdf)
Corona virus informatie voor cliënten (pdf)
Bezoekregeling voor cliënten Aangepast 7 augustus (pdf)

Routekaart corona: kijken naar wat wel kan

 

uitgangspunten beleid corona maatregelen

Maatregelen coronavirus

Bezoek

Goed nieuws! Vanaf 1 juli zijn de regelingen voor bezoek verder versoepeld. We blijven wel voorzichtig, daarom gelden nog wel een aantal belangrijke afspraken. Wil je op bezoek komen, maak dan eerst een afspraak met het team. Elk bezoek wordt vastgelegd in het Ondersteuningsplan. Mocht er toch iemand besmet raken, dan is het mogelijk om een goed contactonderzoek te doen.

Voorafgaand aan het bezoek vragen we je de Vragenlijst coronaklachten bezoek met betrekking tot je gezondheid door te lopen. Deze wordt ook door de cliënt ingevuld. Wanneer daar geen bezwaar uit voortkomt, dan is er geen belemmering voor het aantal bezoekers, de duur, contacten en de frequentie van het bezoek.

Als je een van deze vragen met ‘ja’ (dus een risico) beantwoordt, is het van belang met de woning contact op te nemen. Samen met het team bespreek je dan of bezoek op dat moment verantwoord is of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Zo nodig vraagt het team ook de gedragsdeskundige of de AVG arts om advies. Je hoeft de vragenlijst niet mee te nemen naar de locatie. Die heb je namelijk voor ieder bezoek nodig om door te nemen. Dit geldt in ieder geval tot 1 september.

Heb je vragen over de bezoekregeling, neem dan contact op met het team of mail met corona@hartekampgroep.nl.

Vrije tijd en vrijwilligers

De woon- en dagbestedingsteams worden – daar waar er vraag is – zo snel mogelijk versterkt met 1-2 vaste vrijwilligers.
Zij worden samen met de vaste medewerkers ingezet op het aanbieden en organiseren van activiteiten op en rondom de woning. Deze vrijwilligers worden dan – vanuit de corona maatregelen – gezien als medewerkers.

De vrijwilliger die maatje is van een cliënt, is al welkom en kan door de woning uitgenodigd worden om de cliënt te bezoeken. Deze vrijwilliger zien we als bezoek. Deze vrijwilliger valt onder de bezoekregeling opgesteld door de Hartekamp Groep.

Alle groepsactiviteiten vervallen tot 1 september. Kijk op de pagina ‘voor cliënten‘ om te zien welke digitale mogelijkheden er zijn.
Speel-o-theek, knutselmateriaal, Bingo is aan te vragen via vtenv@hartekampgroep.nl.

Uitstapjes en vakantie

Het is ook weer mogelijk om met de cliënt een uitstapje te maken of op vakantie te gaan.
Familie kan contact opnemen met de woningen om de mogelijkheden te bespreken. De medewerkers van de woningen brengt de familie op de hoogte van de voorwaarden om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Dagbesteding

De overheid heeft aangekondigd dat er per 1 juli verder versoepeld kan worden. Dat is natuurlijk goed nieuws en we doen er alles aan om dat ook in de praktijk te brengen. De maatregel die boven alles blijft staan is de 1,5 meternorm. Deze norm zorgt dat vervoer en dagbesteding een complexe puzzel is.

We willen graag dagbesteding en vervoer aan een zo groot mogelijke groep aanbieden. Maar in een dagbestedingslokaal waar normaal gesproken acht cliënten dagbesteding krijgen, kunnen we, bijvoorbeeld, nu vier cliënten veilig plaatsen. Dit heeft ook consequenties voor het aantal medewerkers dat ingezet moet worden.
We blijven zoeken en puzzelen met de ruimtes om zo veel mogelijk cliënten dagbesteding te bieden. We hopen dat je begrip hebt dat we hier goed over nadenken en dat we voorlopig dagbesteding in aangepaste vorm blijven bieden. Mochten er wijzigingen komen, dan nemen de medewerkers van de betreffende dagbesteding contact met je op.

Terrassen Hartekamp en Cirkel weer geopend voor cliënten en hun bezoek

De horecavoorziening in de Oranjerie in Heemstede heropent haar deuren vanaf dinsdag 2 juni 2020.
Het terras is zo ingericht dat wij voldoen aan de richtlijnen, o.a. anderhalve meter afstand.
Onze horecamedewerkers zijn aanwezig om cliënten en hun bezoek met een glimlach te ontvangen en begeleiden. Volg hun aanwijzingen altijd op.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 10.00-15.30 uur. (locatie Hartekamp)
Maandag ten met vrijdag 15.00-16.30 uur (Cirkel)

Zwembaden voorlopig nog gesloten

De zwembaden blijven tot 1 september gesloten. Er kan nog niet gezwommen worden.

Kindcentra en logeren

Sinds 12 mei zijn de kindcentra geopend voor kinderen tot en met 12 jaar.
Kinderen van 13 tot 18 jaar kunnen vanaf 2 juni weer naar de kindcentra.
Ook logeren op het Duinhuis is vanaf 2 juni weer mogelijk, wel in aangepaste vorm.

Kappers, pedicures en andere contactberoepen voor cliënten mogen weer

Naast de kapper en pedicure zijn andere contactberoepen ook toegestaan (bijv. orthopedisch schoenmaker). Contactberoepen zijn beroepen waar er vaak en direct contact met anderen is binnen een afstand van 1,5 meter.
Zij houden zich aan dezelfde richtlijnen zoals bij de kapper en pedicure. Afspraken zijn altijd na overleg met de manager, met inachtneming van de bij hen bekende uitgangspunten.

Tandartsen hervatten werkzaamheden (8 mei)

De tandartsen op de terreinen werken weer. Vooralsnog alleen voor cliënten van de terreinen. Tandartsen zijn wel beschikbaar voor cliënten (van onze eigen buitenlocaties) met pijnklachten.

Activiteiten afgelast (8 mei)

De jaarlijkse zomerfeesten op locaties Harteheem en Hartekamp gaan niet door en ook de oldtimer rit gaat niet door dit jaar. Dat is heel jammer. Alle georganiseerde activiteiten tot september zijn uit de agenda gehaald.

Herkenbaar als medewerker van de Hartekamp Groep (14 april)

Als je met een cliënt gaat wandelen of fietsen op een duofiets, is 1,5 meter afstand houden niet altijd mogelijk.
Regelmatig zijn medewerkers hierop aangesproken.
Dan is het fijn als je voor anderen herkenbaar bent als begeleider.
Om direct zichtbaar te maken dat je voor de Hartekamp Groep werkt, zijn er nu hesjes met het Hartekamp Groep logo.

Corona cohort afdeling op locatie Hartekamp (27 maart)

Op locatie Hartekamp is de dagbestedingsruimte van het Bosuilplein ingericht om cliënten met vastgesteld corona te verzorgen. Er zijn 12 bedden beschikbaar en we kunnen uitbreiden als dat nodig is.
Op deze locatie is voldoende geschikt sanitair en we hebben een goede capaciteit van huisartsen en verpleegkundige zorg nabij.
Op Harteheem komt er vooralsnog geen cohort afdeling. Indien nodig heroverwegen we dit later. We hebben een busje en een chauffeur van onze vervoerder Noot beschikbaar die voor het transport verzorgen.

Geen groepsactiviteiten bewegingsagogie  (17 maart)

Er vinden geen groepsactiviteiten plaats door bewegingsagogie.
Het is wel mogelijkheid om 1:1 activiteiten te doen, op de woningen of in de bewegingsruimte van de Klimop of Harteheem.
Kijk op de pagina Tips voor een goede dag bij Sport en beweging voor activiteiten en filmpjes van de bewegingsagogen.

Schoonmaak

De schoonmakers van CSU werken hard om alle locaties goed schoon te houden. Deze schoonmaakwerkzaamheden zijn essentieel.
Naast de standaard werkzaamheden is de schoonmakers gevraagd om dagelijks de contactpunten (deurknoppen etc.) extra schoon te maken.

Medische diensten

De medische diensten (poli op locatie Hartekamp en Harteheem) zijn geopend.
Woningen worden zo min mogelijk bezocht.
De communicatie kan zoveel mogelijk plaatsvinden met de telefoon en beeldbellen.

Ambulante zorg

Wijkteams
Vanaf maandag 16 maart vinden geen huisbezoeken meer plaats.
De ambulante teams kunnen contact hebben met de cliënten via de telefoon en beeldbellen.
Indien huisbezoek echt moet, gelden de hygiëne maatregelen en is er overleg met de praktijkverpleegkundige en/of de gedragsdeskundige.

Poli
De poli ambulant is gesloten.

Crisis ondersteuningsteam (COT)
Het COT is niet beschikbaar. Crisissituaties lossen we intern op.

RVE 10: Behandelingen

Paramedici en vaktherapeuten
Vanaf 16 maart vinden er alleen medisch noodzakelijke behandelingen plaats. Afstemming hierover is altijd met de arts of gedragsdeskundige.
Er gaat steeds dezelfde behandelaar naar de cliënt/locatie wanneer dit nodig is.

Gedragsdeskundigen

Gedragsdeskundigen blijven verbonden aan hun woningen. Zij werken zoveel mogelijk vanuit huis. De communicatie kan zoveel mogelijk plaatsvinden met de telefoon en beeldbellen. Afwijken van afspraken kan alleen in overleg met de begeleiding en de manager.

Geestelijke verzorging en maatschappelijk werk

Afspraken met cliënten gaan niet door.

Cliëntondersteuners

Afspraken met cliënten gaan niet door.

Cliënten met betaald werk

Voor cliënten met betaald werk gelden de richtlijnen van de RIVM en de aanvullende maatregelen van de organisatie waar zij werken.

Richtlijnen RIVM

Vanzelfsprekend volgen we de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het kabinetsbeleid. In het geval van een besmetting brengen wij het RIVM op de hoogte. Zij bepalen, in overleg met ons, de vervolgacties.

Informatie

Omdat ontwikkelingen rondom het virus elkaar snel opvolgen, kan het zijn dat er binnenkort weer andere maatregelen nodig zijn. Via onze website houden we je op de hoogte.
Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact met ons opnemen.
06 46 24 52 04 (Hans Gunsing)
06 22 92 05 13 (Cindy Alofsen)
Of mail naar corona@hartekampgroep.nl

Voor iedereen geldt

Handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van je elleboog, geen handen schudden, houd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.
Blijf voor actuele informatie op de hoogte via de website en email.
We communiceren alleen digitaal.

We wensen iedereen veel sterkte.
Raad van Bestuur en werkgroep corona.

 

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties