fbpx
header

Vragen en antwoorden

Klik hier voor de pagina vragen en antwoorden

Routekaart corona: kijken naar wat wel kan

Informatie over coronavirus voor cliënten:

Pagina voor cliënten
Website corona Steffie, Steffie legt in eenvoudige taal uit wat corona is
Corona poster (pdf)

Maatregelen

Bezoek

De basismaatregelen voor bezoekers blijven: geen gezondheidsklachten, een mondkapje dragen, 1,5 meter afstand houden en bij binnenkomst handen wassen. In de buitenlucht mag het mondkapje af als 1,5 meter afstand mogelijk is.

Elke cliënt kan per dag maximaal 4 bezoekers ontvangen op de eigen kamer (bezoekers komen niet in de publieke/gemeenschappelijke ruimtes). Bezoek is mogelijk ná overleg met het team. Zo kan het team ervoor zorgen dat er voldoende ruimte zit tussen de verschillende bezoeken. Neem vooraf de ‘Gezondheidscheck  corona’ met de bezoeker door.

Het kan zijn dat op sommige locaties gekozen wordt voor maatwerk. Als de besmettingen toenemen of als het risico op besmetting toeneemt en daarmee de gezondheid van andere cliënten in gevaar komt. Dit besluit wordt genomen door het team, de manager, de teamcoach en de gedragsdeskundige.

Wandelen

Buiten wandelen mag met maximaal vier personen die niet op hetzelfde adres wonen. Medewerkers begeleiders en bezoekers dragen een mondkapje als anderhalve meter afstand houden tot cliënten niet mogelijk is. Begeleiders houden onderling anderhalve meter afstand tot elkaar.
Cliënten van een woning zijn 1 huishouden en mogen wandelen met hun begeleiders.

Dagbesteding

Versoepelingen dagbesteding (per 28 juni 2021)

  1. Een maximum aantal huishoudens per lokaal komt per 28 juni te vervallen, de enige beperking van de groepsgrootte is of er voldoende afstand kan worden gehouden
  2. Cliënten die bij de Hartekamp Groep wonen en cliënten die elders wonen kunnen weer met elkaar op de dagbesteding zijn
  3. In het groepsvervoer van NOOT, maar ook in vervoer dat door de Hartekamp Groep wordt verzorgd mogen weer meer cliënten tegelijkertijd in de bus, namelijk 2 per zit-rij, met een lege stoel ertussen. In de bus is het dragen van een mondkapje nodig, cliënten die dit echter niet kunnen mogen ook gewoon met andere cliënten worden vervoerd.
    Voor groepen waar cliënten zich niet kunnen houden aan de 1,5 meter afstand wordt maatwerk geleverd. Dit wordt door de betreffende groepen multidisciplinair afgesproken in afstemming met hun manager en de medische dienst.

We zijn erg blij dat cliënten weer meer naar de dagbesteding kunnen gaan en dat zij ook weer terug kunnen naar de dagbesteding die zij voor Corona hadden. Wijzigingen van plekken en dagen moeten met de begeleiding worden besproken. Zij kunnen inschatten of een wisseling van plek of uitbreiding van dagen mogelijk is en ook wanneer dat in kan gaan.

Als er gebruik van groepsvervoer wordt gemaakt moet er rekening worden gehouden maximaal 2 weken verwerkingstijd door NOOT. Geef wijzigingen dus zo snel mogelijk door.

Kindcentra

Baloe, IKC IJmond, de Hermelijn en het Duinhuis zijn geopend.
Overdracht vindt buiten plaats en ouders en medewerkers dragen een mondkapje.
Zorg er met elkaar voor dat de overdracht veilig is.
Logeren blijft doorgaan. Ook hier geldt dat veiligheid voor alles gaat.

Specialistisch wijkteams

De zorg verleend door de wijkteams zien we als medische behandeling. De collega’s van de specialistische wijkteams kunnen hun werkzaamheden dus gewoon voortzetten.
Natuurlijk wel met inachtneming van de geldende basisregels.

Medische diensten

De medische diensten op locatie Hartekamp en Harteheem zijn open.
De behandelaren (RVE10) kunnen hun werk doen volgens de huidige afspraken.

Contactberoepen

Alle contactberoepen en medische contactberoepen kunnen hun werkzaamheden verrichten onder de geldende maatregelen.

Horeca

De horeca op locatie Hartekamp en Harteheem zijn weer open, inclusief terrassen.

De Hartekamp (openingstijden vanaf zondag 6 juni 2021): maandag t/m vrijdag van 10.30 – 15.30 uur en op zaterdag en zondag van 11.00-16.00 uur.
Harteheem (openingstijden vanaf maandag 7 juni 2021): maandag t/m vrijdag van 15.00-16.30 uur en op zondag van 13.30-16.00 uur.

Aan een tafel zitten maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar, dan mogen er meer mensen aan een tafel.

Sporten

Binnen en buiten sporten kan weer.

Vervoer

Vervoerder Noot volgt het landelijk beleid noodzakelijke reizen naar dagbesteding.

Vrije tijd en vrijwilligers

Er mogen 2 vaste locatie vrijwilligers ingezet worden per keer per locatie (woning of dagbesteding). Deze vrijwilligers worden dan – vanuit de corona maatregelen – gezien als medewerkers. De locatie vrijwilligers worden op maximaal 2 vaste locaties ingezet, maar niet op twee locaties op één dag. Vrijwilligers en teams stemmen de inzet van de vrijwilligers met elkaar af om de hoeveelheid mensen op een locatie zo beperkt mogelijk te houden.
Een vrijwilliger die voor een cliënt komt wordt gezien als een bezoeker en telt mee in het dagtotaal van 2 bezoekers per locatie of woonadres.
Neem vooraf de ‘Gezondheidscheck  corona’ met de vrijwilliger door.
De activiteiten van team Vrije Tijd en Vrijwilliger kunnen doorgaan als ze voldoen aan de huidige afspraken.

Zwemmen

Cliënten die wonen of dagbesteding hebben bij de Hartekamp Groep kunnen weer zwemles krijgen of sportbeoefening in bad doen. Groepen mogen niet gemengd worden. Douches en kleedruimtes zijn weer open. Er zijn tijdens openingstijden altijd collega’s van bewegingsagogie aanwezig.
Wat kan weer?

• cliënten van één woning
• cliënten van twee huishoudens als ze afstand kunnen houden (gescheiden kleedkamer, andere looproute etc)
• ouder-kind zwemmen op afspraak
• externe cliënten die thuis wonen kunnen komen zwemmen na dagbesteding tijd (op afspraak).

Richtlijnen RIVM

Vanzelfsprekend volgen we de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het kabinetsbeleid. In het geval van een besmetting brengen wij het RIVM op de hoogte. Zij bepalen, in overleg met ons, de vervolgacties.

Informatie

Omdat ontwikkelingen rondom het virus elkaar snel opvolgen, kan het zijn dat er binnenkort weer andere maatregelen nodig zijn. Via onze website houden we je op de hoogte.
Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact met ons opnemen.
06 46 24 52 04 (Hans Gunsing)
06 22 92 05 13 (Cindy Alofsen)
Of mail naar corona@hartekampgroep.nl

Voor iedereen geldt

Handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van je elleboog, geen handen schudden, houd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.
Blijf voor actuele informatie op de hoogte via de website en nieuwsbrief.

We wensen iedereen veel sterkte.
raad van bestuur en werkgroep corona.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties