fbpx
header

Klik hier voor de pagina vragen en antwoorden

Informatie over coronavirus voor cliënten:

Informatie corona voor cliënten en begeleiding
Tips voor een goede dag
Website corona Steffie, Steffie legt in eenvoudige taal uit wat corona is
Corona poster (pdf)
Corona virus informatie voor cliënten (pdf)
Bezoekregeling voor cliënten (pdf)

 

Maatregelen coronavirus

Wandelen (1/4)

Net zoals Mark Rutte willen we allemaal elke dag een rondje om voor een frisse neus.
Wat voor alle Nederlanders geldt, geldt ook voor cliënten. Om zoveel mogelijk de sociale contacten te vermijden wandelen cliënten alleen met de begeleiders.
Daarbij blijft de huidige bezoekregeling (geen bezoek) van toepassing op alle locaties (ook de terreinen Hartekamp en Harteheem). Dat is vervelend en verdrietig, maar nodig om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Verlenging maatregelen tot 28 april (31/3)

Tijdens de persconferentie van 31 maart is bekend gemaakt dat alle corona maatregelen, ook die de Hartekamp Groep neemt, verlengd worden tot 28 april.

Corona cohort afdeling op locatie Hartekamp (27/3)

Op locatie Hartekamp is de dagbestedingsruimte van het Bosuilplein ingericht om cliënten met vastgesteld corona te verzorgen. Er zijn 12 bedden beschikbaar en we kunnen uitbreiden als dat nodig is.
Op deze locatie is voldoende geschikt sanitair en we hebben een goede capaciteit van huisartsen en verpleegkundige zorg nabij.
Op Harteheem komt er vooralsnog geen cohort afdeling. Indien nodig heroverwegen we dit later. We hebben een busje en een chauffeur van onze vervoerder Noot beschikbaar die voor het transport verzorgen.

Bezoekregeling gewijzigd per 24 maart

De Hartekamp Groep heeft op basis van het overheidsbeleid besloten de bezoekregeling aan te passen naar een ‘Nee, tenzij.. regeling’ voor alle cliënten die wonen op een locatie van de Hartekamp Groep.
Dat betekent dat cliënten geen bezoekers meer kunnen ontvangen en ook niet zelf op bezoek kunnen gaan. Deze regeling duurt in ieder geval tot 28 april. Uitzonderingen zijn heel beperkt mogelijk.

Wij doen dit om de contactmomenten nog verder terug te dringen en verdere verspreiding zo veel mogelijk tegen te gaan. We proberen zo kwetsbare cliënten te beschermen en de medewerkers gezond te houden
Het is een enorm moeilijke beslissing, die veel invloed heeft op cliënten en begeleiders.

Wat betekent: Bezoek? Nee, tenzij..

Cliënten kunnen geen bezoekers ontvangen. Als na overleg met begeleiding, gedragsdeskundige of arts en RVE-manager blijkt dat het bezoek essentieel is voor het welzijn van de cliënt, kan er een uitzondering gemaakt worden.

Voor de uitzonderingen gelden de volgende richtlijnen.

  • ziek bezoek is niet welkom;
  • geen bezoek bij een zieke cliënt;
  • geen bezoek als er een zieke cliënt is op de groep;
  • één bezoeker tegelijk
  • bezoekers blijven zo mogelijk buiten
  • bezoekers wassen handen bij binnenkomst en vertrek
  • bezoekers blijven op 1,5 meter afstand van cliënten en zorgmedewerkers

We realiseren ons dat dit moeilijke maatregelen zijn en dat we veel van iedereen vragen.

Filmpje over bezoekregeling

Bestuurder Marlijn Lenselink licht de nieuwe bezoekregeling toe in onderstaand filmpje.

Alle dagbesteding gesloten per 23 maart

Alle dagbestedingslocaties van de Hartekamp Groep zijn gesloten tot en met 28 april.
De meeste dagbestedingslocaties zijn al dicht, maar we gaan nu ook de dagbesteding sluiten op locatie Hartekamp, Harteheem, Duinwijklaan, Olympiaweg en Richard Holkade.

We nemen dit aanvullende besluit om de contactmomenten nog verder te verminderen. Waar nodig worden maatwerkoplossingen gezocht.
Medewerkers van dagbesteding worden waar mogelijk ingezet op woningen.

Aanvulling 27 maart: We kunnen nu nog geen duidelijkheid geven over de termijn dat de dagbestedingslocaties gesloten blijft. We volgen de maatregelen van de overheid.
Zodra hier duidelijkheid over is horen jullie dat.

Sluiten Aula en Cirkel per 23 maart

De Aula en de Cirkel gaan helaas helemaal dicht. Een kopje koffie of thee halen in de aula ging heel goed.
Cliënten hielden zich prima aan de regel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Vervolgens gingen ze buiten (het was ook prachtig weer) samen aan tafel zitten. Dat is zeker gezellig. Maar nu niet verstandig.
Er kwamen steeds meer cliënten bij en zo nu en dan sloot familie ook aan.
Alle besluiten die we nemen, doen we om het overdragen van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.
Dat kan alleen als we de contacten tussen mensen verminderen.

Geen groepsactiviteiten bewegingsagogie  (17 maart)

Er vinden geen groepsactiviteiten plaats door bewegingsagogie.
Het is wel mogelijkheid om 1:1 activiteiten te doen, op de woningen of in de bewegingsruimte van de Klimop of Harteheem.
Kijk op de pagina Tips voor een goede dag bij Sport en beweging voor activiteiten en filmpjes van de bewegingsagogen.

Kindcentra gesloten per 16 maart

De kindcentra, het Duinhuis, Baloe, de Hermelijn, IKC IJmond (deel Hartekamp Groep), NSO de Schelp en logeren in het Duinhuis sluiten vanaf maandag 16 maart.

Dat betekent dat kinderen die gebruik maken van de kindcentra niet komen, tenzij beide ouders/verzorgers een functie hebben die voorkomt in de lijst cruciale beroepen van de overheid.
Ouders/verzorgers moeten in dat geval zelf het vervoer regelen.

Er kan alleen worden afgeweken van deze besluiten in overleg met de manager zorg en de gedragsdeskundige.

Dagbesteding gesloten voor cliënten die niet bij de Hartekamp Groep wonen (16 maart)

Dagbesteding is gesloten voor cliënten die niet wonen bij de Hartekamp Groep, maar wel gebruik maken van de dagbesteding van de Hartekamp Groep.
Tenzij beide ouders/verzorgers een functie hebben die voorkomt in de lijst cruciale beroepen van de
overheid Ouders/verzorgers moeten dan wel zelf het vervoer regelen.
Er kan alleen worden afgeweken van deze besluiten in overleg met de manager zorg en de gedragsdeskundige.

Kappers en pedicures

Service door kappers en pedicures is niet mogelijk, tenzij op verzoek van de dokter.

Schoonmaak

De schoonmakers van CSU werken hard om alle locaties goed schoon te houden. Deze schoonmaakwerkzaamheden zijn essentieel.
Naast de standaard werkzaamheden is de schoonmakers gevraagd om dagelijks de contactpunten (deurknoppen etc.) extra schoon te maken.

Logeren

Logeren is niet mogelijk. Cliënten blijven in ieder geval tot en met 28 april op de woonlocatie en gaan niet naar huis.
Ons beleid is gericht op het vermijden van contactmomenten om de risico’s van het overdragen van het virus zoveel mogelijk te beperken.
Afwijken van afspraken kan alleen in overleg met de begeleiding en de manager.

Medische diensten

De medische diensten (poli op locatie Hartekamp en Harteheem) zijn geopend.
Woningen worden zo min mogelijk bezocht.
De communicatie kan zoveel mogelijk plaatsvinden met de telefoon en beeldbellen.

Ambulante zorg

Wijkteams
Vanaf maandag 16 maart vinden geen huisbezoeken meer plaats.
De ambulante teams kunnen contact hebben met de cliënten via de telefoon en beeldbellen.
Indien huisbezoek echt moet, gelden de hygiëne maatregelen en is er overleg met de praktijkverpleegkundige en/of de gedragsdeskundige.

Poli
De poli ambulant is gesloten.

Crisis ondersteuningsteam (COT)
Het COT is niet beschikbaar. Crisissituaties lossen we intern op.

RVE 10: Behandelingen

Paramedici en vaktherapeuten
Vanaf 16 maart vinden er alleen medisch noodzakelijke behandelingen plaats. Afstemming hierover is altijd met de arts of gedragsdeskundige.
Er gaat steeds dezelfde behandelaar naar de cliënt/locatie wanneer dit nodig is.

Gedragsdeskundigen

Gedragsdeskundigen blijven verbonden aan hun woningen. Zij werken zoveel mogelijk vanuit huis. De communicatie kan zoveel mogelijk plaatsvinden met de telefoon en beeldbellen. Afwijken van afspraken kan alleen in overleg met de begeleiding en de manager.

Geestelijke verzorging en maatschappelijk werk

Afspraken met cliënten gaan niet door.

Cliëntondersteuners

Afspraken met cliënten gaan niet door.

Zwembad

De zwembaden zijn gesloten.

Vrije tijd en vrijwilligers

Alle groepsactiviteiten vervallen.

Cliënten met betaald werk

Voor cliënten met betaald werk gelden de richtlijnen van de RIVM en de aanvullende maatregelen van de organisatie waar zij werken.

Richtlijnen RIVM

Vanzelfsprekend volgen we de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het kabinetsbeleid. In het geval van een besmetting brengen wij het RIVM op de hoogte. Zij bepalen, in overleg met ons, de vervolgacties.

Informatie

Omdat ontwikkelingen rondom het virus elkaar snel opvolgen, kan het zijn dat er binnenkort weer andere maatregelen nodig zijn. Via onze website houden we je op de hoogte.
Voor meer informatie kun je tijdens kantooruren contact met ons opnemen.
06 46 24 52 04 (Hans Gunsing)
06 22 92 05 13 (Cindy Alofsen)
Of mail naar corona@hartekampgroep.nl

Voor iedereen geldt

Handen wassen, niezen en hoesten in de binnenkant van je elleboog, geen handen schudden, houd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.
Blijf voor actuele informatie op de hoogte via de website en email.
We communiceren alleen digitaal.

We wensen iedereen veel sterkte.
Raad van Bestuur en werkgroep corona.

 

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties