menu
wonen, begeleiden

Hulpmiddelen (zoals gebitsprothese, orthopedisch schoenen, rolstoel)

De Hartekamp Groep betaalt:

  • Aanschaf en onderhoud van hulpmiddelen voor algemeen gebruik, zoals tilliften en douchestoelen.
  • Bij een ZZP-indicatie met behandeling: hulpmiddelen voor individueel gebruik, zoals orthesen, incontinentiemateriaal en rolstoelen.

De cliënt betaalt:

  • Persoonsgebonden hulpmiddelen bij een ZZP-indicatie met behandeling. Sommige van deze hulpmiddelen worden vergoed via de zorgverzekeringswet. Hiervoor is een machtiging van een arts nodig.
  • Voor cliënten met een ZZP-indicatie zonder behandeling of cliënten met een extramurale indicatie zijn de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering, inclusief een eventuele aanvullende verzekering, of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van toepassing.
  • Hulpmiddelen die niet gerelateerd zijn aan de handicap van de cliënt. Het kan zijn dat je als cliënt deze hulpmiddelen vergoed krijgt via de ziektekostenverzekering. Voor reparatie van deze hulpmiddelen kan meestal een beroep gedaan worden op financiering vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wmo.

En verder:

  • De uitleen van hulpmiddelen valt onder de Zorgverzekeringswet. Hulpmiddelen kunnen ook worden aangevraagd bij het Wmo-loket .
  • Verpleegbedden en aangepaste stoelen worden door de Hartekamp Groep rechtstreeks aangevraagd bij een leverancier van hulpmiddelen. Deze leverancier heeft een contract met Achmea. De leverancier verzorgt namens Achmea de indicatiestelling en de levering van het hulpmiddel. Dit is zowel voor kortdurend (uitleen) als langdurig gebruik.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties