fbpx
wonen, begeleiden

Hulpmiddelen (zoals gebitsprothese, orthopedische schoenen, rolstoel)

De Hartekamp Groep betaalt:

  • Aanschaf en onderhoud van hulpmiddelen voor algemeen gebruik, zoals tilliften en douchestoelen.
  • Alle hulpmiddelen die noodzakelijk zijn om de zorg binnen de Hartekamp Groep te kunnen bieden
  • Bij een ZZP-indicatie met behandeling: hulpmiddelen voor individueel gebruik, zoals prothesen, incontinentiemateriaal en rolstoelen.

De cliënt regelt en betaalt zelf:

  • Voor cliënten met een ZZP-indicatie zonder behandeling of cliënten met een extramurale indicatie zijn de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering, inclusief een eventuele aanvullende verzekering, of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van toepassing.
  • Hulpmiddelen die niet gerelateerd zijn aan de handicap van de cliënt. Het kan zijn dat je als cliënt deze hulpmiddelen vergoed krijgt via de ziektekostenverzekering. Voor reparatie van deze hulpmiddelen kan meestal een beroep gedaan worden op financiering vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wmo.

En verder:

  • Of een hulpmiddel ten laste van de Wlz komt of niet hangt af van iemands individuele situatie. Dat wordt per geval beoordeeld.
  • Hulpmiddelen die nodig zijn voor werk en studie vallen onder de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia). Hiervoor kun je terecht bij het UWV.
  • Cliënt die al hulpmiddel heeft gekregen via de gemeente (Wmo) mag deze blijven gebruiken totdat hij of zij het via de Wlz krijgt (overgangsrecht). Hulpmiddel blijft eigendom van de gemeente, facturen die je hierover ontvangt staan dan op € 0,-.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties