fbpx

Medische en paramedische zorg

De Hartekamp Groep betaalt voor cliënten met een indicatie ZZP VG met behandeling, waarbij de behandeling* gerelateerd is aan de handicap:

  • Medische zorg door de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) of tandarts, al dan niet van de Hartekamp Groep. Als cliënt kun je met begeleiding de AVG-arts en de tandarts bezoeken.
  • Paramedische zorg (fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek) op verwijzing van een arts**.
  • Behandeling van een psychische stoornis.
  • Medicijnen, al dan niet via de apotheek waar de Hartekamp Groep direct afspraken mee heeft.
  • Pedicure, met verwijzing van een arts.

De cliënt regelt en betaalt zelf:

  • Cliënten met een indicatie ZZP VG zonder behandeling schrijven zich in bij een reguliere huisarts en tandarts. De kosten van deze medische zorg worden betaald via de ziektekostenverzekering. De kosten voor begeleiding naar de arts/tandarts et cetera zijn voor rekening van de cliënt.
  • Bezoek aan de AVG-arts vindt voor cliënten ZZP 1 en 2 VG op verwijzing van de behandelend huisarts plaats.
  • Behandeling van een psychische stoornis die losstaat van de Wlz behandeling; deze kan worden betaald via de ziektekostenverzekering.
  • Pedicure, zonder verwijzing van een arts
  • De kosten voor het vervoer zijn voor de cliënt. Dit kan m.b.v. een taxi of doordat medewerkers zelf rijden. De begeleidingskosten zijn Wlz-zorg.

Let op: de ziektekostenvergoeding van medische en paramedische zorg is afhankelijk van de basis- en aanvullende verzekering die de cliënt heeft afgesloten. Voor cliënten met ZZP 1 en 2 VG en cliënten zonder behandelindicatie kan de Hartekamp Groep voorzien in paramedische zorgverlening. Of de verzekeraar de kosten vergoedt hangt af van hoe de cliënt (aanvullend) verzekerd is.

* Facturen van behandelaren buiten de Hartekamp Groep kunnen verzonden worden aan crediteuren@hartekampgroep.nl onder vermelding van naam cliënt en woonlocatie. Het betreft een Wlz vergoeding en moet dus niet bij de zorgverzekeraar worden ingediend.

**Aanvullende informatie over contracten met zorgverzekeraars die de Hartekamp Groep heeft afgesloten voor paramedische zorg in 2019
Contracten zorgverzekeraars paramedische zorg

 

 

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties