menu

Sociale activiteiten, vakanties en uitstapjes

De Hartekamp Groep organiseert een aantal vrijetijdsactiviteiten voor cliënten, zoals:

  • Sociale activiteiten (bezoek aan familie, vrienden of sportclub, het kopen van kleding of cadeautjes en dergelijke)
  • Vakanties

Dit gebeurt met hulp van vrijwilligers De werving, matching en coördinatie van vrijwilligers regelt de Hartekamp Groep.

De cliënt betaalt:

  • Deelname aan en kosten van de vrijetijdsactiviteiten (contributie, kleding, materialen, begeleiding en vervoer).
  • Kosten voor vervoer naar sociale activiteiten (bezoek aan familie, vrienden, sportclub, kleding, cadeautjes kopen en dergelijke) en kosten voor vervoer vakantie en uitstapjes.
  • Overige kosten voor vakantie en uitstapjes.
  • De kosten van de begeleiding door een professional. Als alle cliënten van dezelfde groep met elkaar op vakantie gaan of een uitstapje maken, komen alleen de meerkosten op de reguliere dagbezetting voor rekening van de cliënt.
  • Vervoerskosten van de professionele begeleiding.
  • Reiskosten en andere kosten voor de vrijwilligers van, naar en tijdens het vrijwilligerswerk. Zowel voor de individuele cliënt als bij activiteiten.
  • Als je in een groepswoning van de Hartekamp Groep woont, betaal je een bijdrage voor de gemeenschappelijke uitgaven van de groep. Dit geld is bijvoorbeeld voor extra’s op de woning tijdens weekenden of feestdagen. Het bedrag wordt per woning/locatie afgesproken en in het bestedingsoverzicht van cliënten gezet.
  • Maak je gebruik van dagbesteding, dan betaal je een vrijwillige bijdrage voor bijvoorbeeld een uitstapje of een feest. De hoogte van deze vrijwillige bijdrage wordt elk jaar besproken met de Centrale Vertegenwoordigersraad en/of de Centrale Cliëntenraad.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties