‘Oog hebben voor persoonlijke behoeften en wensen’

Elke dag zo goed mogelijk. Dat is het motto van de Hartekamp Groep. Zorgtechnologie speelt hier een steeds belangrijkere rol in voor zowel cliënten als medewerkers. Het gebruik van zorgtechnologie in de gehandicaptenzorg biedt verschillende voordelen, zoals:

  • meer zelfstandigheid en comfort
  • verbeterde communicatie en sociale interactie
  • verhoogde veiligheid en kwaliteit van leven.

Tegelijkertijd is het belangrijk om oog te hebben voor de persoonlijke behoeften en wensen van mensen met een beperking, en om de technologie op een verantwoorde manier in te zetten. 

Plezier aan de tovertafel met een interactief spel dat cliënten in beweging brengt.

Wat hebben we al bij de Hartekamp Groep? 

Binnen de Hartekamp Groep maken we al regelmatig gebruik van technologische hulpmiddelen die bijdragen aan het welzijn van cliënten:

MijnEigenPlan 

MijnEigenPlan werkt met een portaal, een digitaal informatiebord en een app. Het is een hulpmiddel voor cliënten om meer overzicht te krijgen in de dagstructuur. Het vergroot het zelfvertrouwen door het stimuleren van zelfredzaamheid en eigen regie. Daarbij verlicht het de werkdruk voor de begeleiders.   

Al meer dan de helft van alle Hartekamp locaties maakt gebruik van een MijnEigenPlan informatiebord, de app of een combinatie daarvan. Op de digiborden is onder andere zichtbaar wie er werken, wat het dagprogramma per cliënt is en welke activiteiten er gepland staan. Cliënten kunnen zich zelf aanmelden voor activiteiten en taken afvinken. Door het gebruik van pictogrammen, foto’s en de voorleesfunctie is het voor een grote groep cliënten inzetbaar. 

Op dagbestedingslocatie de Boerderij Heemstede werken ze enthousiast met MijnEigenPlan. Hier  kun je daar meer over lezen.  

Sociale Robot Tessa  

Zorgrobot Tessa is eveneens een hulpmiddel om cliënten te ondersteunen bij de dagelijkse structuur. Tessa geeft verbale ondersteuning aan mensen met een cognitieve beperking met berichten en herinneringen zodat de cliënt meer zelf kan. Zij kan ook suggesties geven voor activiteiten. Naast tekst kan Tessa ook persoonlijke muziek afspelen op ingeplande momenten. Zorgrobot Tessa vergroot de levenskwaliteit van de cliënt en reduceert de zorgvraag. 

Dwaaldetectie en leefcirkels 

Om cliënten zich vrijer en veilig te laten bewegen, maakt de Hartekamp Groep gebruik van dwaaldetectie en leefcirkels. Door middel van dwaaldetectie hebben cliënten maximale vrijheid en zelfstandigheid maar weten begeleiders altijd waar zij zich bevinden. Een lokalisatiemiddel is een los apparaatje dat in de jaszak van de cliënt gaat of aan een fiets of rollator wordt gehangen. 

Cliënten vinden, net als mensen zonder een beperking, vrijheid belangrijk. Omdat dit soms gevaarlijke situaties kan opleveren, werken we bij de Hartekamp Groep met leefcirkels. Leefcirkels zorgen er voor dat cliënten zich binnen bepaalde gebieden (zones) vrij kunnen bewegen. Bij het verlaten en/of betreden van een zone wordt er een waarschuwing gestuurd naar de begeleiders. Op deze manier behouden cliënten meer vrijheid en zelfstandigheid, terwijl het de ongerustheid van zorgverleners en verwanten wegneemt. Zowel dwaaldetectie als leefcirkels worden ingezet volgens de regels van Wet zorg en dwang. 

CRDL  

De CRDL (cradle) is een houten instrument waarmee je contact maakt met mensen via geluid en aanraking. Wanneer twee of meer mensen met de CRDL een gesloten kring vormen, dan vertaalt de CRDL hun aanraking in geluid en verandert het lichaam in een muziekinstrument. Hierdoor is nieuw contact mogelijk voor mensen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie. Doel is om de menselijke waarde en persoonlijke aandacht te behouden. Doordat de CRDL verschillende soorten aanraking herkent, zoals vasthouden, aaien en tikken, kunnen verschillende geluiden gevormd worden. 

Somnox adem- en slaaprobot 

Het Somnox slaapkussen is een knuffelbare robot die adembewegingen simuleert. Het is één van de middelen die ingezet kan worden om slaap en ontspanning bij cliënten te verbeteren. Het kussen beweegt zachtjes op en neer en simuleert daarmee een rustige ademhaling. Deze rustige ademhaling wordt door de cliënt makkelijk overgenomen. Door het voelen en volgen van de rustgevende ademhaling wordt het rustiger in het hoofd van de cliënt, het vermindert stress en helpt bij sneller (terugweer) in slaap vallen. Ook overdag is het kussen te gebruiken voor ontspannen rustmomenten.  

De interactieve robotkat houdt op diverse locaties cliënten gezelschap. Zo krijgen zij meer rust in hun hoofd en lijf. 

Innovatieve projecten en pilots 

Makathon 2023

Van 23 t/m 25 mei 2023 organiseerden de Hartekamp Groep, SEIN, Convenant Kinderopvang, Sigra, Nova College en Hogeschool Inholland de ‘Makathon Zorg en Welzijn’. Tijdens de Makathon worden medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties, studenten mbo en hbo en leerlingen uit het voortgezet onderwijs uitgedaagd om innovatieve oplossingen te bedenken. 

 Zo’n 70 leerlingen en medewerkers van 13 jaar tot 60 jaar, hebben gewerkt aan 3 verschillende casussen die de Hartekamp Groep, Sein en Convenant Kinderopvang hadden aangeleverd. De casus vanuit de Hartekamp Groep betrof gezond eten met groente en fruit van lokale boer en eigen boerderij. Meer weten? Klik hier.

Nog niet uitgekeken? Bekijk dan hier de aftermovie van de Makathon Zorg en Welzijn 2023! 

Pilot HUME  

Als een cliënt het niet zelf kan aangeven is er toch een mogelijkheid om iets te weten te komen over de gemoedstoestand via de HUME. De HUME is een hulpmiddel dat stress meet door middel van sensoren in een sok en/of borstband en waarschuwt voor oplopende stress. Hierdoor kunnen zorgmedewerkers stress herkennen bij een cliënt voordat dit visueel zichtbaar is. Op deze manier kan beter op situaties ingespeeld worden en gedragsescalaties worden voorkomen. Ook het effect van interventies is meetbaar waardoor de zorgverlener gerichter kan werken. In het kader van een pilot is de HUME in 2022 en 2023 bij meerdere cliënten ingezet binnen de Hartekamp Groep.  De pilot is inmiddels afgesloten. Hieronder het verhaal van Dick die met hulp van HUME minder snel spanning opbouwt.

Ineens vloog er en stoel door de ruimte. Uit het niets leek het. Dick zat net nog ogenschijnlijk rustig, maar had blijkbaar toch spanning opgebouwd. Dick is 65 maar heeft een cognitieve ontwikkelingsleeftijd van 2,5 jaar en op emotioneel niveau ligt dat tussen de 1 en de 6 maanden. De laatste tijd had Dick wel vaker opvallende uitbarstingen: medebewoners schoppen, kasten om gooien en begeleiders hardhandig vast grijpen.

Maar waar komt die spanning vandaan? Om daar achter te komen gebruikten we de spanningsmeter HUME. Met hulp van HUME ontdekte we dat bijna alles zorgde dat bij Dick spanning werd opgebouwd: de deurbel, geluiden op de gang, begeleiders die van de keuken naar een kamer liepen. En ook tijdens rustmomenten op zijn kamer zagen we spanning bij Dick.

We besloten om hem meer één-op-één aandacht te geven. Gewoon even een kwartiertje naast hem zitten, voorlezen of een spelletje doen. En op een dag zagen we dat de spanning afnam. Ook de wekelijkse Shantala massage zorgde voor afname van de spanning bij Dick. De rustmomenten in het weekend, waarbij Dick ook spanning opbouwde, hebben we in kleine stapjes korter gemaakt.

Het gaat stukken beter met Dick. Hij schopt geen medebewoners meer en ook de stoelen blijven meestal staan waar ze horen. Het team leert nu zelf Shantala massage zodat zij dit zelf toe kunnen passen.

VR-bril en RelaxMaker 

Het Vrijetijdspunt van de Hartekamp Groep beschikt over 2 VR-brillen en een RelaxMaker. Deze zijn via een uitleensysteem beschikbaar voor cliënten en dienen vooral ter vermaak en ter ontspanning. De mogelijkheid om de brillen in te zetten bij bijvoorbeeld prikangst rondom vaccinaties zoals de griepprik, wordt momenteel onderzocht.  

Wat brengt de toekomst?

Toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van innovatie zijn cruciaal voor de groei en ontwikkeling van een organisatie. Zorgtechnologie blijft ook in de toekomst belangrijk voor de Hartekamp Groep. Het helpt ons om de kwaliteit van leven van cliënten te verbeteren en het bevordert de efficientie zodat de toegang tot zorg wordt vergroot. Het ondersteunt ons ook om te voldoen aan de veranderende behoeften van cliënten en de eisen van de moderne gezondheidszorg

Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kun je ons mailen op zorgtechnologie@hartekampgroep.nl. We proberen binnen een week te reageren.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties