Greendeal 3.0 getekend en nieuwe bronzen certificaten behaald

Op 18 april 2023 heeft Maarten Sielcken, nieuwe interim bestuurder Hartekamp Groep, de nieuwe Greendeal 3 – ‘Samen Werken aan Duurzame Zorg’ – getekend.
Adriaan van Engelen, directeur van Stichting Stimular en van de Vereniging Milieu platform Zorgsector was hierbij aanwezig. Hij vertelt dat het bewustzijn dat we iets moeten doen sterk groeit. Er is duidelijk een kentering gaande als het gaat om duurzaamheid in de zorg. Vrijwel elke avond zien we o.a. op de televisie de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering. Door de ontwikkelingen in de wereld kunnen we niet meer verder op de oude voet.

In deze Green Deal hebben partijen doelen en acties afgesproken voor de periode 2023 tot en met 2026. Partijen committeren zich aan de volgende vijf doelstellingen:

  1. Een gezond leven voor onze cliënten en medewerkers
  2. Het vergroten van de bewustwording en kennis over duurzaamheid
  3. Wij kiezen voor gezonde mensen op een gezonde planeet.
  4. We gooien geen dingen weg die we nog kunnen gebruiken.
  5. Het verminderen van de milieubelasting door medicatie(gebruik)

De Hartekamp Groep neemt hiermee haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil haar steentje bijdragen. We gebruiken sinds 2018 de Milieuthermometer Zorg als Milieumanagementsysteem. Dit systeem omvat een scala aan onderwerpen die impact hebben op het milieu. Wanneer we voldoen aan de criteria van al deze onderwerpen behalen we brons. Ieder jaar vindt er ook een her audit plaats op de locaties die al brons hebben behaald.

We hebben inmiddels brons behaald op 7 locaties:

  • 2019: Juttersoord, Richard Holkade
  • 2020: Hartekampterrein
  • 2021: Duinhuis en Olympiaweg
  • 2022: Braillelaan/Schweitzerlaan & Duinwijklaan

Het afgelopen jaar hebben we medewerkers actief betrokken bij de milieuaudit. Medewerkers voelen zich op deze manier betrokken bij alle duurzaamheidsonderwerpen.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties