Zilver voor de Hartekamp Groep!

De Hartekamp Groep heeft met trots het zilveren certificaat ontvangen van het Milieu Platform Zorg voor 9 locaties! Dit betekent dat onze organisatie het afgelopen jaar flinke stappen heeft gezet op het gebied van milieu en duurzaamheid.

De milieuthermometer helpt ons om te voldoen aan wet- en regelgeving en stimuleert ons om nieuwe stappen te blijven zetten.

Cliënten en medewerkers helpen om de Hartekamp Groep te verduurzamen. Samen letten we al op dingen zoals het licht uitdoen, de kachel lager zetten, afvalscheiding etc.
Een aantal cliënten is ambassadeur duurzaamheid en geeft thuis en bij de dagbesteding voorlichting over o.a. afvalverwerking, water, elektriciteit, gezonde voeding én delen en ruilen. Andere cliënten spelen het Afval Escape spel via het Cursuscentrum.

De grootste stap die we voor ‘zilver’ hebben gemaakt betreft duurzaam inkopen. Er is ook een verbeterplan duurzame voeding opgesteld voor de periode 2023 – 2026. We zetten in op het vergroten van bewustwording bij medewerkers en cliënten over de impact van voeding op het milieu, het geven van informatie en het vergroten van het draagvlak voor duurzamere voeding.

2024 zal in het teken staan van het werken aan verbeterdoelen, want zilver behalen is iets om heel trots op te zijn maar zilver behouden maakt ons nog trotser!

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties