fbpx

Heb je vragen over de opvoeding van je kind? Loop je bijvoorbeeld tegen problemen aan met zijn of haar gedrag? Wil je weten hoe je je kind het beste begeleidt? Bij de Hartekamp Groep kunnen we je op verschillende manieren ondersteunen.

Praktische ondersteuning thuis

Het specialistisch wijkteam helpt je als je praktische ondersteuning en begeleiding nodig hebt. We bieden deze ondersteuning aan thuiswonende kinderen, volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking.
We kunnen de zorg zelfs gedeeltelijk van je overnemen. Zo houd je meer tijd en energie over voor jezelf en je gezin. Zeker als er thuis nog andere kinderen zijn die je aandacht nodig hebben.

Dit kunnen we je bieden:

 • Verzorgende en verpleegkundige taken overnemen, zoals wassen, aankleden, (sonde)voeding geven en medicijnen toedienen.
 • Je ondersteunen bij de begeleiding van je kind. Dit kan zijn: je kind vaardigheden aanleren, bepaald gedrag bij je kind stimuleren en het begeleiden bij activiteiten.
 • Het bieden van structuur thuis door het gebruik van planborden met pictogrammen of foto’s, maar ook door samen met jou oplossingen te bedenken.

Ons team bestaat uit thuiszorgmedewerkers met een verpleegkundige en/of agogische opleiding en ruime ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
We werken in drie wijkteams:

 • Haarlem Centrum en Schalkwijk
 • Beverwijk, Heemskerk en Velsen-Noord
 • Haarlem-Noord en Velsen-Zuid.

Ouderondersteuner

De ontwikkeling van je kind loopt misschien anders dan verwacht. Misschien kom je voor verrassingen te staan. Of heb je vragen over de toekomst? Het is namelijk niet altijd duidelijk hoe je kind zich zal ontwikkelen. Bij de Hartekamp Groep werken ouderondersteuners die je hulp, informatie en advies kunnen geven. Zowel bij praktische vragen als bij psychosociale ondersteuning. De ouderondersteuner is een maatschappelijk werker. Hij/zij heeft ruime ervaring met ouders van kinderen met een beperking. De ouderondersteuner kan jou, je kind en je gezin enkele uren per week bijstaan. Wil je deze vorm van ondersteuning hebben? Dan heb je wel een geldige CIZ-indicatie nodig.

Praktische pedagogische gezinsbehandeling (PPG)

We bieden met PPG ondersteuning aan ouders van een kind met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking met eventuele bijkomende aandoeningen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. PPG biedt ondersteuning bij alledaagse situaties, op een manier die aansluit bij de opvoedideeën van jou als ouder. PPG wordt geboden in de thuissituatie.

De pedagogisch gezinsbehandelaar kan ouders ondersteunen door:

 • het geven van concrete adviezen, informatie of praktische aanwijzingen.
 • het samen zoeken naar antwoorden op de vragen van ouders, waarbij we gebruik maken van verschillende methodische (ontwikkelingsstimulerings-) programma’s.
 • samen met ouders te oefenen volgens een bepaalde aanpak.
 • inzicht te geven in de oorzaak van het gedrag van je kind met als doel dat je probleemsituaties beter kan voorkomen of hanteren.
 • het inzicht en de vaardigheden van ouders in hun pedagogisch handelen te vergroten.

De pedagogisch gezinsbehandelaar zoekt samen met jou naar mogelijke antwoorden en oplossingen. De aard en de inhoud van de ondersteuning kan in elk gezin anders zijn. Dit hangt af van de vragen en de ideeën die je als ouder hebt over de opvoeding van je kind.
Ouders en pedagogisch gezinsbehandelaar stellen samen de doelen die ze willen bereiken vast. We beschrijven deze in een behandelplan. Afhankelijk van de vragen kunnen we ook broertjes en zusjes betrekken in het ondersteuningsproces.
De ondersteuning stopt als het doel is bereikt en je als ouder de opvoeding van je kind weer zelf kan voortzetten.

Logeren geeft lucht

Zorgen voor een kind met een beperking is intensief en kan zwaar zijn. Misschien wil je af en toe even tijd voor jezelf. Of voor de anderen in je gezin. Je kind kan dan in het weekend logeren in het Duinhuis in Haarlem. Hij/zij kan daar van vrijdagmiddag na school tot zondagmiddag terecht.

Meer weten over logeren? Klik hier.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties