We onderscheiden daarin Versterkend begeleiden en Versterkend samenwerken.

Versterkend begeleiden:

De cliënt krijgt binnen een veilige relatie de ruimte om zich naar draagkracht te ontwikkelen en kan zo zijn eigen kracht en netwerk vergroten en meedoen in de samenleving.

De Hartekamp Groep biedt kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan cliënten in elke fase van hun leven.
We willen hen een eigen plek (eigen thuis, eigen werkplek) bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het begeleidingskader versterkend begeleiden. Bij het versterkend begeleiden staat de wil en wens van de cliënt centraal en trachten de begeleiders de veiligheid, vaardigheden, zeggenschap en sociale inclusie te vergroten.
We brengen onze visie ‘kijken naar wat wél kan’ in de praktijk door cliënten versterkend te begeleiden.

Versterkend samenwerken:

Vanuit vertrouwen en met oog voor elkaars draagkracht ontwikkelen wij ons: als persoon, collega, team, netwerk en als Hartekamp Groep.
We zoeken elkaar op en maken verbinding.
Zo werken we samen aan een goede dag voor de cliënten, leveren we -ieder op zijn eigen manier- een bijdrage en nemen regie.

Bouwstenen

De Hartekamp Groep versterkt! gebruikt zes bouwstenen, die gelden voor Versterkend samenwerken én Versterkend begeleiden.

  • 3 bouwstenen gaan over ondersteuning: draagkracht, relatie en ontwikkelen
  • 3 bouwstenen gaan over zelfstandigheid: meedoen, eigen kracht en netwerk.

De 6 bouwstenen vormen het woord DROMEN. We gebruiken deze bouwstenen om dromen waar te maken: voor de cliënten en onze samenwerking.

 

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties