We onderscheiden daarin Versterkend begeleiden en Versterkend samenwerken.

Versterkend begeleiden:

De cliënt krijgt binnen een veilige relatie de ruimte om zich naar draagkracht te
ontwikkelen en kan zo zijn eigen kracht en netwerk vergroten en meedoen in de
samenleving.

Versterkend samenwerken:

Vanuit vertrouwen en met oog voor elkaars draagkracht ontwikkelen wij ons: als persoon, collega, team, netwerk en als Hartekamp Groep.
We zoeken elkaar op en maken verbinding.
Zo werken we samen aan een goede dag voor de cliënten, leveren we -ieder op zijn eigen manier- een bijdrage en nemen regie.

Bouwstenen

De Hartekamp Groep versterkt! gebruikt zes bouwstenen, die gelden voor Versterkend samenwerken én Versterkend begeleiden.

  • 3 bouwstenen gaan over ondersteuning: draagkracht, relatie en ontwikkelen
  • 3 bouwstenen gaan over zelfstandigheid: meedoen, eigen kracht en netwerk.

De 6 bouwstenen vormen het woord DROMEN. We gebruiken deze bouwstenen om dromen waar te maken: voor de cliënten en onze samenwerking.

 

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties