wonen, begeleiden

Wat de Hartekamp Groep betaalt en wat je als cliënt betaalt, is terug te vinden in onze brochure Wie betaalt wat.
Daarnaast biedt de Hartekamp Groep extra diensten, die afgenomen kunnen worden tegen een bepaalde prijs.
Dat noemen we aanvullende diensten.
In het overzicht en tarieven aanvullende diensten 2024 staat welke tarieven er zijn voor de aanvullende diensten.
We hebben ook een overzicht tarieven aanvullende diensten 2024 (cliëntversie).
Daarin is alles iets makkelijker uitgelegd met behulp van pictogrammen.

Klik hier voor de tarieven van de activiteiten die we vanuit de Hartekamp Groep voor cliënten organiseren.

Wet langdurige zorg (Wlz) en Centrum Indicatie Zorg (CIZ)

De zorg en ondersteuning die de Hartekamp Groep biedt, wordt grotendeels betaald via de Wlz.
Om deze zorg en ondersteuning te krijgen, heb je als cliënt een indicatie nodig.
In de indicatie staat welke zorg je nodig hebt.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt welke indicatie je krijgt.
Wil je een indicatie aanvragen? Neem dan contact op met het CIZ.

De Hartekamp Groep kan ook zorg leveren op basis van de Wmo of de Jeugdwet.
Hiervoor heb je als cliënt een beschikking nodig van de gemeente.

Tegen betaling kan ons Cliënt Service Punt (CSP) je helpen bij het aanvragen van de indicatie.
Als je in zorg komt/ blijft bij de Hartekamp Groep, dan nemen wij deze kosten voor onze rekening.

Ben je ouder dan 18 jaar?
Dan kan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage vragen.
Het CAK kan je hierover meer informatie geven.
Dit geldt zowel voor de Wlz als de Wmo.

Welke zorg wordt betaald via de Wlz bij zorg met verblijf?

De volgende vormen van zorg vallen binnen de Wlz:

 • Wonen bij de Hartekamp Groep, inclusief eten en drinken en het schoonmaken van je woonruimte
 • Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging
 • Geneeskundige zorg (medisch, gedragswetenschappelijk of paramedisch) die nodig is in verband met je beperking.

Daarnaast wordt de aanvullende zorg betaald vanuit de Wlz als je bij de Hartekamp Groep woont met behandeling:

 • Algemeen medische geneeskundige zorg
 • Behandeling van een psychische stoornis
 • Farmaceutische zorg (medicijnen)
 • Hulpmiddelen
 • Tandheelkundige zorg (tandarts; niet alle kosten worden (geheel) vergoed)
 • Speciale kleding

Huisartsen en paramedici (etc.), die zorg verlenen aan cliënten die verblijven bij de Hartekamp Groep, kunnen een factuur sturen aan de Financiële Administratie (FA) via crediteuren@hartekampgroep.nl.
Bij binnenkomst van de factuur wordt deze ter beoordeling en accordering voorgelegd aan de medische dienst.
Tandartsen dienen rechtstreeks met de juiste codering hun factuur in bij het zorgkantoor. De codering voor cliënten die verblijven in de Wlz incl. behandeling is dus anders dan die voor cliënten met een tandartsverzekering in de Zvw.

Je vindt meer informatie in de uitgebreide uitleg over Wlz zorg en aanvullende zorg.

Welke zorg wordt betaald via de Wlz (of door Wmo of Jeugdwet) bij zorg zonder verblijf?

Zorg zonder verblijf kan zijn:

 • dagbesteding
 • (dag)behandeling
 • logeren
 • ambulante zorg

Het CSP kan helpen met het invullen en berekenen of de zorgvraag passend is binnen de indicatie.

Financieel beheer en bewindvoering

Het is mogelijk om het beheer van je financiën uit besteden. Er zijn organisaties die dat tegen betaling voor je kunnen doen.

Een voorbeeld hiervan is de stichting FBBK. FBBK verzorgt de financiële administratie op basis van overeenkomsten van cliënten van de Hartekamp Groep. De stichting FBBK opereert zelfstandig, los van de zorginstellingen.

Voor meer informatie, telefoonnummer en e-mailadres, kun je terecht op de FBBK-website of bekijk de FFBK-flyer

Ondersteuningsplan

Als je zorg of ondersteuning van de Hartekamp Groep krijgt, maken we een ondersteuningsplan. Daarin staan alle (zorginhoudelijke) afspraken die we samen met jou (en degene die jou ondersteunt) hebben gemaakt. Alles dat door de Wlz wordt betaald, zetten we ook in dit ondersteuningsplan.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties