menu
wonen, begeleiden

Hieronder leggen we uit wat je moet regelen om via de Wlz betaald te worden. En we vertellen wat de Hartekamp Groep betaalt en wat je zelf moet betalen. Deze informatie geldt alleen voor mensen die bij de Hartekamp Groep wonen.

Wet langdurige zorg (Wlz) en Centrum Indicatie Zorg (CIZ)

De zorg en ondersteuning die de Hartekamp Groep biedt, wordt grotendeels betaald via de Wlz. Om deze zorg en ondersteuning te krijgen, heb je als cliënt een indicatie nodig. In de indicatie staat welke zorg je nodig hebt en hoeveel. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt welke indicatie je krijgt. Wil je een indicatie aanvragen? Neem dan contact op met de CIZ. Krijg je al zorg en ondersteuning van de Hartekamp Groep? Dan kan ons Cliënt Service Punt je helpen bij het aanvragen van een indicatie.

Als je van de CIZ de indicatie ‘zorg met verblijf’ (met of zonder behandeling) hebt gekregen, wordt de zorg vanuit de Wlz betaald. Ben je ouder dan 18 jaar? Dan kan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage vragen. Het CAK kan je hierover meer informatie geven.

Wat betaalt de Hartekamp Groep en wat betaalt de cliënt?

De Wlz betaalt niet alle zorg. In deze tarievenlijst staat welke tarieven er zijn voor de aanvullende diensten. We hebben ook een cliëntversie van de tarievenlijst. Daarin is alles iets makkelijker uitgelegd. Ook kun je op onderstaande linken klikken. Je vindt dan per onderwerp wat de Hartekamp Groep betaalt en wat je zelf moet betalen.

Stichting Financieel Beheer en Bewindvoering Kennemerland (FBBK)

De stichting FBBK verzorgt de financiële administratie op basis van overeenkomsten van cliënten van de Hartekamp Groep. De stichting FBBK opereert zelfstandig, los van de zorginstellingen.

Voor meer informatie, telefoonnummer en e-mailadres, kun je terecht op de FBBK-website.

Ondersteuningsplan

Als je zorg of ondersteuning van de Hartekamp Groep krijgt, maken we een ondersteuningsplan. Daarin staan alle (zorginhoudelijke) afspraken die we samen met jou (en degene die jou ondersteunt) hebben gemaakt. Alles dat door de Wlz wordt betaald, zetten we ook in dit ondersteuningsplan.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties