fbpx
wonen, begeleiden

Hieronder leggen we uit wat je moet regelen om via de Wlz betaald te worden. En we vertellen wat de Hartekamp Groep betaalt en wat je zelf moet betalen. Deze informatie geldt alleen voor mensen die bij de Hartekamp Groep wonen.

Wet langdurige zorg (Wlz) en Centrum Indicatie Zorg (CIZ)

De zorg en ondersteuning die de Hartekamp Groep biedt, wordt grotendeels betaald via de Wlz. Om deze zorg en ondersteuning te krijgen, heb je als cliënt een indicatie nodig. In de indicatie staat welke zorg je nodig hebt. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt welke indicatie je krijgt. Wil je een indicatie aanvragen? Neem dan contact op met het CIZ. Tegen betaling kan ons Cliënt Service Punt (CSP) je helpen bij het aanvragen van de indicatie. Als je in zorg komt/ blijft bij de Hartekamp Groep, dan nemen wij de deze kosten voor onze rekening.

We kunnen ook beschikkingen van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdwet (opnieuw) voor je aanvragen.

Als je van het CIZ een indicatie hebt gekregen wordt de zorg vanuit de Wlz betaald. Ben je ouder dan 18 jaar? Dan kan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) een eigen bijdrage vragen. Het CAK kan je hierover meer informatie geven.

Welke zorg wordt betaald via de Wlz bij zorg met verblijf?

De volgende vormen van zorg vallen binnen de Wlz:

 • Het wonen bij de Hartekamp Groep, inclusief eten en drinken en het schoonmaken van je woonruimte
 • Persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging
 • Geneeskundige zorg (medisch, gedragswetenschappelijk of paramedisch) die nodig is in verband met je beperking.

Daarnaast is er aanvullende zorg die betaald wordt vanuit de Wlz als je bij de Hartekamp Groep woont, ook als je deze bij je eigen huisarts of tandarts afneemt:

 • Algemeen medische geneeskundige zorg
 • Behandeling van een psychische stoornis
 • Farmaceutische zorg (medicijnen)
 • Hulpmiddelen
 • Tandheelkundige zorg (tandarts; niet alle kosten worden (geheel) vergoed)
 • Speciale kleding

Je vindt meer informatie in de uitgebreide uitleg over Wlz zorg en aanvullende zorg. Hierin vind je ook een advies voor wel of niet aanvullend verzekeren.

Welke zorg wordt betaald via de Wlz bij zorg zonder verblijf?

Zorg zonder verblijf kan zijn:

 • dagbesteding
 • (dag)behandeling
 • logeren
 • ambulante zorg

Het CSP kan helpen met het invullen en berekenen of de zorgvraag passend is binnen de indicatie.

Wat betaalt de Hartekamp Groep en wat betaal je als cliënt?

De Wlz betaalt niet alle zorg. In deze tarievenlijst staat welke tarieven er zijn voor de aanvullende diensten. We hebben ook een cliëntversie van de tarievenlijst. Daarin is alles iets makkelijker uitgelegd. Ook kun je op onderstaande linken klikken. Je vindt dan per onderwerp wat de Hartekamp Groep betaalt en wat je zelf moet betalen.

Financieel beheer en bewindvoering

Het is mogelijk om het beheer van je financiën uit besteden. Er zijn organisaties die dat tegen betaling voor je kunnen doen.

Een voorbeeld hiervan is de stichting FBBK. FBBK verzorgt de financiële administratie op basis van overeenkomsten van cliënten van de Hartekamp Groep. De stichting FBBK opereert zelfstandig, los van de zorginstellingen.
Voor meer informatie, telefoonnummer en e-mailadres, kun je terecht op de FBBK-website.

Ondersteuningsplan

Als je zorg of ondersteuning van de Hartekamp Groep krijgt, maken we een ondersteuningsplan. Daarin staan alle (zorginhoudelijke) afspraken die we samen met jou (en degene die jou ondersteunt) hebben gemaakt. Alles dat door de Wlz wordt betaald, zetten we ook in dit ondersteuningsplan.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties