Versterken van eigen kracht.

We versterken de eigen kracht door cliënten zoveel mogelijk te stimuleren om zelf te doen wat zij zelf kunnen.
We geven je ‘probeerruimte’: je krijgt ruimte om iets nieuws uit te proberen, ook al weet je niet zeker of het zal lukken.
Bij te weinig probeerruimte krijg je onderschatting en betutteling.
Als de ruimte te groot is, dan overvragen we de cliënt. Je kan je dan onzeker en onveilig voelen.
Als de probeerruimte goed is kun je je ontwikkelen. Dit is de kunst van het Versterkend Begeleiden.
Niet makkelijk voor de begeleider en ook niet voor het netwerk van de cliënt. Het betekent loslaten en misschien meer dan je eigenlijk eerst wilt.

Versterken van zeggenschap over hun eigen leven.

Om je als cliënt fijn te voelen is het heel belangrijk dat je invloed hebt, bijvoorbeeld op de leefomgeving.
Dat je zelf keuzes kunt maken en kunt aangeven als je het ergens niet mee eens bent.
Dit betekent niet dat je hierbij geen enkele ondersteuning krijgt.
Wél dat de begeleiders niet meteen advies geven of met een oplossing komen.
Ze kunnen je beter een vraag stellen.

Versterken van eigen mogelijkheden om mee te doen in de samenleving.

De maatschappij is in de afgelopen jaren ingewikkelder geworden.
Mensen met een verstandelijke beperking zoeken daarom hulp om mee te kunnen doen in de samenleving.
Als je hulp nodig hebt op meerdere gebieden, kan je te maken krijgen met verschillende zorgsectoren.
Die sectoren moeten met elkaar samenwerken en goed opletten dat je zelf zoveel mogelijk regie en overzicht blijft houden.

Versterken van het gevoel van veiligheid.

Een gevoel van veiligheid ontstaat wanneer je je aan anderen kunt hechten.
Dan kun je anderen vertrouwen en leer je om ook op jezelf te vertrouwen.
Begeleiders willen dat jij je veilig voelt. Hij of zij is voorspelbaar en betrouwbaar: ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.
Hierdoor weet je wat je aan je begeleider hebt.
Ook fysieke veiligheid is belangrijk: we bieden je een beschermende woonomgeving, waarin we rekening houden met je mogelijkheden en beperkingen.

Versterkend Begeleiden staat los van het verstandelijke en communicatieve niveau van de cliënt.
Het is bij iedereen toepasbaar, en kan op niveau worden aangepast.

Belangrijke punten bij versterkend begeleiden

1. Zelf proberen
2. Fouten maken mag, daar leer je van
3. Hulp vragen mag
4. Schakel je netwerk in om een oplossing te zoeken
5. Eigen regie, zelf regelen, kiezen, eigen invloed op je leven
6. Elke relatie is uniek, maak gebruik van de sterke kanten van een relatie
7. Het is voor elk niveau

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties