fbpx

Toekomstplan

Erop uit. Zo heet ons nieuwe Toekomstplan. Een passende titel, vinden we. Want de komende jaren trekken we er verder op uit. We gaan mensen met een verstandelijke beperking helpen nieuwe paden te ontdekken.

Pers | in het nieuws

Persberichten

25 november 2021 Communicatiebericht samenwerking Kenter Jeugdhulp, Youz en Hartekamp Groep

27 augustus 2021 Persbericht start bouw Huis in de Duinen

21 augustus 2021 Artikel Noordhollands dagblad

12 mei 2021 Persbericht Makathon Smart Solutions Zorg en Welzijn

30 april 2021 Persbericht start bouw uniek woonconcept

Oordeel College Rechten van de Mens

In augustus 2021 oordeelde het College voor de Rechten van de Mens dat de Hartekamp Groep mevrouw De Jong ongelijk heeft behandeld op grond van haar beperking door haar niet te selecteren voor de vacature van een leer-werktraject functie.
De Hartekamp Groep betreurt deze uitspraak, omdat ze zich als organisatie juist sterk maakt voor mensen met een beperking in onze samenleving. Naar aanleiding van deze uitspraak realiseert de Hartekamp Groep zich dat de communicatie over de sollicitatieprocedure en het belang dat wij stellen aan veiligheid in het werk nog zorgvuldiger moet en helder moet zijn voor kandidaten’.

Lees hier het oordeel

Jaaroverzicht

We hebben een jaaroverzicht gemaakt met feiten en gebeurtenissen in 2020. Wat was het een bijzonder jaar!

Jaarverantwoording in de zorg

De Hartekamp Groep legt jaarlijks verantwoording af over de prestaties. Zo laten wij zien hoe we publiek geld besteden. En hoe de zorg, hulp- of dienstverlening en ondersteuning is georganiseerd.

ANBI publicatie Hartekamp Groep 2020

Kwaliteitsrapport

Elk jaar laten we aan iedereen zien hoe het gaat, waar we trots op zijn en wat we willen verbeteren. Dit staat in het Kwaliteitsrapport (versie in woord en in beeld).

Ook een exemplaar van het kwaliteitsrapport in beeld ontvangen?
Stuur een mail naar communicatie@hartekampgroep.nl en we sturen het graag toe!

Jaarrekening

De financiële situatie van de Hartekamp Groep staat in de jaarrekening.

Milieujaarverslag 2019

De Hartekamp Groep wil graag bijdragen een een duurzame samenleving. In het milieujaarverslag lees je hoe we dat doen en hoe we daar continue mee bezig zijn.

Milieujaarverslag 2019

Netwerkbeleid

De Hartekamp Groep heeft netwerkbeleid gemaakt dat invulling geeft aan een gelijkwaardige inbreng van cliënt, netwerk en medewerkers.

Brochures en folders

De Hartekamp Groep heeft een aantal brochures en folders.

Algemene voorwaarden

De Hartekamp Groep biedt zorg en moet zich daarbij houden aan de wetten van de regering. Daarom heeft de Hartekamp Groep regels en afspraken. Deze heten: de algemene voorwaarden.
Hieronder vind je twee keer de algemene voorwaarden. De onderste link gaat naar een eenvoudige versie die we speciaal voor cliënten hebben gemaakt.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties