Nieuwsbrief Hartekamp Groep

Regelmatig sturen we een nieuwsbrief naar cliënten, familie, vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers.
Met deze nieuwsbrief houden we hen op de hoogte van ontwikkelingen binnen de Hartekamp Groep, delen we informatie en doen we verslag van activiteiten.
Wil je de nieuwsbrief ook digitaal ontvangen? Stuur dan een mail naar digitaal@hartekampgroep.nl.

Archief nieuwsbrieven en publicaties

Pers | in het nieuws

Persberichten

Archief persberichten

Voor persvragen, interviewverzoeken of toegang tot de beeldbank kunnen journalisten contact opnemen via communicatie@hartekampgroep.nl.

Jaaroverzichten

  • Jaarbericht en jaarrekening

We hebben een jaarbericht (jaarverslag) gemaakt met feiten en gebeurtenissen in 2023.
Jaarbericht 2023

De financiële situatie van de Hartekamp Groep staat in de jaarrekening:
Jaarrekening 2023

  • ANBI-publicatie

De Hartekamp Groep heeft de ANBI status. Jaarlijks leggen we verantwoording af in de ANBI publicatie over de prestaties. Zo laten wij zien hoe we publiek geld besteden. En hoe de zorg, hulp- of dienstverlening en ondersteuning is georganiseerd: ANBI publicatie Hartekamp Groep 2023

  • Kwaliteitsbeeld

Van het kwaliteitsrapport 2017-2022 naar het kwaliteitsbeeld 2023-2028 en van versterkend begeleiden naar de Hartekamp Groep versterkt! De Hartekamp Groep versterkt! is de methodiek van de Hartekamp Groep en bestaat uit het al bekende versterkend begeleiden (ondersteuning cliënten) en sinds 2023 ook uit versterkend samenwerken (tussen medewerkers). De Hartekamp Groep versterkt! gebruikt zes bouwstenen die ons een goede fundering bieden om de komende jaren de kwaliteit van zorg in beeld te brengen, mede door de teamreflecties.
Om een beeld te geven bij de 6 bouwstenen van versterkend begeleiden gaan Desiree en Hans met de camera op pad.

Klik hier voor het filmpje. 

In het kwaliteitsbeeld 2023 lees je over acties van vorig jaar, cijfers, opbrengsten van de teamreflecties en over het  kwaliteitsgesprek dat met veel verschillende betrokkenen is gevoerd.
Klik hier voor het kwaliteitsbeeld.

  • Duurzaamheid

Als Hartekamp Groep zijn we actief bezig met verduurzaming. We willen graag transparant zijn over de plannen en daar verantwoording over afleggen.
Duurzaamheidsjaarverslag 2023
Milieujaarplan 2022-2023

Netwerkbeleid en medezeggenschap

De Hartekamp Groep heeft netwerkbeleid gemaakt dat invulling geeft aan een gelijkwaardige inbreng van cliënt, netwerk en medewerkers.

Brochures en flyers

De Hartekamp Groep heeft een aantal brochures en flyers.

Toekomstplan Erop Uit

Erop uit. Zo heet ons Toekomstplan 2021-2024. Een passende titel, vinden we. Want de komende jaren trekken we er verder op uit. We gaan mensen met een verstandelijke beperking helpen nieuwe paden te ontdekken.

Algemene voorwaarden

De Hartekamp Groep biedt zorg en moet zich daarbij houden aan de wetten van de regering. Daarom heeft de Hartekamp Groep regels en afspraken. Deze heten: de algemene voorwaarden.
Hieronder vind je twee keer de algemene voorwaarden. De onderste link gaat naar een eenvoudige versie die we speciaal voor cliënten hebben gemaakt.

Organogram

De organisatiestructuur van de Hartekamp Groep vind je in het organogram.

Organogram Hartekamp Groep

Klokkenluidersregeling

In december 2023 is de Klokkenluidersregeling van de Hartekamp Groep vastgesteld, conform Model Klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg.

Klokkenluidersregeling Hartekamp Groep

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties