Ben je niet tevreden?
Of je nu cliënt bent, familielid of vertegenwoordiger van een cliënt.
Probeer het te bespreken met je begeleider of de leidinggevende.
Wacht daarmee niet te lang.
Want hoe langer je wacht, hoe moeilijker het vaak wordt.

Vind je het lastig om je klacht direct te bespreken met een medewerker van de Hartekamp Groep?
Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon.
De vertrouwenspersoon gaat samen met je op zoek naar een oplossing.

Klachtenfunctionaris

Lukt het niet om een oplossing te vinden?
Dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Hartekamp Groep:

Liesbeth Hakkenberg
06 – 3368 7285 (wo/do).
klachten@hartekampgroep.nl

De klachtenregeling van de Hartekamp Groep kun je hier bekijken: Klachtenregeling.

Klachtencommissie

Valt de klacht binnen de Jeugdwet, Wmo of  Wet op de expertisecentra?
Dan behandelt een klachtencommissie de klacht.
De Hartekamp Groep heeft samen met Heliomare en Kleine Maatjes een gezamenlijke klachtencommissie.
Klik hier voor de klachtenregeling van de gezamenlijke klachtencommissie.

Ben je na de afhandeling van de klacht nog steeds ontevreden?
Dan kun je naar de geschillencommissie van de brancheorganisatie VGN.

Klacht over onvrijwillige zorg

Een klacht over onvrijwillige zorg gaat om klachten over zorg aan cliënten die in hun bewegingsvrijheid worden beperkt.
De behandeling van deze klachten wordt geregeld in de Wet zorg en dwang.
De landelijke commissie Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) behandelt klachten over onvrijwillige zorg.
Het onderzoeken van de klacht gebeurt meestal in een hoorzitting.
Beide partijen kunnen hier hun verhaal vertellen.
De KCOZ doet na behandeling van de klacht een bindende uitspraak.
Klachten kunnen met hulp van de vertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris worden ingediend bij de KCOZ.
Cliënten of hun vertegenwoordigers kunnen hen niet zelf benaderen.

De Hartekamp Groep heeft een folder over wat te doen als je ergens mee zit voor cliënten.
Hierin staat informatie over vertrouwenspersonen en klachtenfunctionaris.

We hebben alle stappen die je kunt nemen bij een klacht overzichtelijk gemaakt. Dat document vind je hier.

 

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties