fbpx

Of je nu cliënt bent, familielid of vertegenwoordiger van een cliënt. Heb je een klacht? Probeer het bespreekbaar te maken. Wacht daarmee niet te lang. Want hoe langer je wacht, hoe moeilijker het vaak wordt.

Probeer het eerst te bespreken met de medewerker over wie je niet tevreden bent of met de leidinggevende van die medewerker.

Vind je het lastig om je klacht direct te bespreken met een medewerker van de Hartekamp Groep? Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat samen met je op zoek naar een oplossing.

Klachtenfunctionaris

Lukt het niet om een oplossing te vinden? Of denk je dat praten geen zin heeft? Dan kun je een klacht indienen bij Liesbeth Hakkenberg, tijdelijke klachtenfunctionaris van de Hartekamp Groep.
Dit kan telefonisch 06 33687285, per e-mail: klachten@hartekampgroep.nl of door een klachtenformulier in te vullen. We hebben twee klachtenformulieren: een klachtenformulier voor ouders en begeleiders en een klachtenformulier voor cliënten. In het klachtenformulier voor cliënten is alles iets eenvoudiger opgeschreven.

Klachtencommissie

Als de klacht valt binnen de Jeugdwet, Wmo of  Wet op de expertisecentra, dan moet de klacht behandeld worden door een klachtencommissie. De Hartekamp Groep heeft samen met Heliomare, Nieuw Unicum, Kleine Maatjes en stichting De Wielewaal een gezamenlijke klachtencommissie. Klik hier voor de klachtenregeling van de gezamenlijke klachtencommissie.

Ben je na de afhandeling van de klacht nog steeds ontevreden? Dan kun je naar de geschillencommissie van de brancheorganisatie VGN.

Klacht over onvrijwillige zorg

Een klacht over onvrijwillige zorg gaat om klachten over zorg aan cliënten die niet vrijwillig zijn opgenomen of die voor de veiligheid van zichzelf of hun omgeving in hun bewegingsvrijheid worden beperkt. De behandeling van deze klachten wordt geregeld in de Wet zorg en dwang.
Bij een klacht over onvrijwillige zorg kun je, eventueel via de klachtenfunctionaris, een beroep doen op de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersonen van Zorgstem.
De behandeling van klachten over onvrijwillige zorg vindt plaats door een landelijke commissie: Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ). Het onderzoeken van de klacht gebeurt meestal in een hoorzitting, waarin beide partijen hun verhaal doen. De KCOZ doet na behandeling van de klacht een bindende uitspraak. Klachten kunnen met hulp van de cliëntvertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris worden ingediend bij de KCOZ. Cliënten of hun vertegenwoordigers kunnen hen niet zelf benaderen.

De Hartekamp Groep heeft een folder over de klachtenregeling voor cliënten. Daarin leggen we uit hoe je een klacht indient en wat er daarna mee wordt gedaan.

 

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties