De centrale vertegenwoordigersraad  (CVR) bestaat uit 6 leden, familieleden van cliënten. De leden vertegenwoordigen de belangen van alle cliënten voor onderwerpen die alle cliënten raken.
Graag vertellen wij jullie wat medezeggenschap (WMCZ 2018) voor ons betekent en hoe wij het verschil willen maken. Blijf op de hoogte van ons nieuws en maak kennis met de leden.

Visie van de CVR

  • Wij willen een CVR zijn die ervoor gezorgd heeft dat de Hartekamp Groep niet zonder het advies van de verwanten kan.
  • Wij willen een CVR zijn die bekend is bij de verwanten – zij kunnen ons gemakkelijk vinden.
  • Wij willen een CVR zijn die een serieuze sparring partner is voor de RvB en toegevoegde waarde hebben.

Hoe maakt de CVR een verschil?

  • Wij zijn betrokken bij de benoemingen van zorgmanagers, leden raad van bestuur en leden raad van toezicht. Daarbij letten wij op: Hebben zij het hart op de goede plaats? Hebben ze oog voor verwanten?
  • Wij adviseren over o.a. was, kosten, vervoer, voorkomen verloop onder medewerkers
  • Wij hebben gezorgd voor de betrokkenheid van verwanten bij de planontwikkeling van nieuwbouw projecten
  • Wij denken mee over de herstructurering van de dagbesteding: Wat is belangrijk voor cliënten en familie
  • Wij denken mee over digitalisering van zorg en het speerpunt netwerk en samenleving
  • Wij hebben een vertegenwoordigingspanel opgericht
  • Wij vertellen over onze activiteiten in elke nieuwsbrief en maken een jaarverslag

Nieuws

Jaarverslag CVR
In het jaarverslag 2022 lees je waar de CVR zich mee bezig heeft gehouden afgelopen jaar.
Heb je vragen naar aanleiding van dit jaarverslag? Stuur een mail naar cvr@hartekampgroep.nl.

Leden van de CVR

Altijd fijn om een gezicht te hebben van de leden en de onderwerpen waarvoor zij specifiek verantwoordelijk zijn. Je kunt de leden rechtstreeks benaderen. Stuur een mail naar cvr@hartekampgroep.nl.

Voorzitter Rineke van Woerden
Samen met de secretaris is Rineke verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken.

Lees meer over Rineke en haar motivatie
Yvonne Selhorst, secretaris
Yvonne zorgt voor de verslaglegging en het vastleggen van adviezen en besluiten en biedt procesmatige- en organisatorische ondersteuning.

Lees meer over Yvonne en haar motivatie
Richard Calandt
Richard is specialist op het gebied van werving en selectie van personeel. Hij heeft dit onderwerp in zijn portefeuille.


Lees meer over Richard en zijn motivatie
Mirjam Kinneging
Mirjam heeft als aandachtsgebied de communicatie tussen de organisatie en de cliënten/verwanten.

Lees meer over Mirjam en haar motivatie
Harry de Nijs
Het aandachtsgebied van Harry binnen de CVR is de dagbesteding van alle cliënten.
Bianca Beersma
Het aandachtsgebied van Bianca is Kind en Gezin.

Lees meer over Bianca en haar motivatie

 

 

 

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties