De medische dienst van de Hartekamp Groep bestaat uit twee subteams; één op locatie Hartekamp en één op locatie Harteheem.
Bij de medische dienst werken doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen, huisartsen, Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), artsen die in opleiding zijn tot AVG en basisartsen. Een aantal AVG’s is betrokken bij de poli VG, voor cliënten die niet bij de Hartekamp Groep wonen.

Doktersassistenten

De doktersassistenten vormen het eerste aanspreekpunt binnen de medische dienst. Zij beantwoorden de telefoon en voeren triage uit. Triage wil zeggen dat ze kijken door wie en wanneer de binnengekomen vraag beantwoord wordt. Daarnaast hebben zij diverse administratieve taken en voeren ze zelfstandig kleine behandelingen uit, zoals oren uitspuiten, injecteren en hechtingen verwijderen.

Praktijkverpleegkundigen

De praktijkverpleegkundigen behandelen kleine kwalen en hebben hun eigen spreekuur.
Je kunt bij hen terecht met vragen over huidproblemen, obstipatie, diabetes, hart- en vaatziekten en COPD/astma. Ook bepalen zij de urgentie van de hulpvraag voor de huisarts (triage). Daarnaast geven ze klinische lessen over epilepsie, diabetes, COPD/astma, huidverzorging en obstipatie.

Huisartsen

Huisartsen verrichten reguliere huisartsenzorg. Dat wil zeggen: lichamelijke klachten die niet te relateren zijn aan de handicap. Denk hierbij aan longontsteking, pijn, lever-of nierproblemen, urineweginfecties etc.

Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG)

De AVG is een arts die gespecialiseerd is in handicap gerelateerde problematiek. Denk hierbij aan epilepsie, spasticiteit, gedragsproblemen en gedragsmedicatie, syndroom gerelateerde problematiek, zicht- en gehoorproblemen enz. Daarnaast speelt de AVG ook een rol in het opstellen van het ondersteuningsplan. Dat bespreken we jaarlijks in het multidisciplinair overleg (MDO). Samen met een begeleider van de woning bepaalt de AVG vooraf of de medicatie nog passend is, of er lichamelijk onderzoek nodig is en of de AVG bij het MDO aanwezig moet zijn. De AVG wordt ondersteund door basisartsen en artsen die in opleiding zijn tot AVG (AVG io).

Poli VG

Binnen de Hartekamp Groep hebben we ook een poli VG waarin o.a. psychologen en AVG’s werken.
Deze poli is voor cliënten die bijvoorbeeld nog thuis wonen of bij een organisatie waar geen AVG aanwezig is. Cliënten kunnen hier terecht met een verwijzing van de huisarts, via csppolivg@hartekampgroep.nl.

Op dit moment hebben we te maken met een tekort aan AVG-artsen bij de Hartekamp Groep. Daarom is het nu voor cliënten die niet bij de Hartekamp Groep wonen helaas niet mogelijk om zorg van een AVG-arts binnen de Poli van de Hartekamp Groep te ontvangen. De behandeling bij overige disciplines gaan wel door, mits ze niet in combinatie zijn met een AVG consult.
We werken hard aan een oplossing om dit te verhelpen. Zodra er meer duidelijk is zullen we dat hier vermelden. Voor meer informatie kun je het CSP bereiken via 023 – 510 14 15.
In spoedsituaties kunt je je het beste melden bij je huisarts.

Contact

Wil je een afspraak maken bij één van ons? Bel dan de doktersassistente.
Voor locatie Heemstede: 023 – 583 3314
Voor locatie Harteheem: 0251 – 203 760
Voor cliënten van de poli VG: 023 – 800 1840

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties