We gaan Erop Uit!

We gaan pionieren. Met als doel het netwerk van mensen met een beperking nog sterker te maken en zo hun leven verder te verrijken. Dat vraagt moed.
Het bestaande loslaten en soms zelfs risico’s nemen. Maar het opent de weg naar nieuwe, inspirerende routes.

Toekomstplan 2021-2024: Erop Uit

Benieuwd naar de routes die de Hartekamp Groep de komende jaren gaat afleggen?
Je vindt het in het Toekomstplan ‘Erop Uit’.
Er is ook een cliëntversie van het Toekomstplan Erop Uit.

Wat gaan we doen? Onze drie routes voor de komende jaren

We hebben onze ambities voor de toekomst gebundeld in drie hoofdroutes. Langs deze drie wegen gaan we de komende vier jaar op pad.

1) Wij bundelen onze krachten met het netwerk en de samenleving

Ondanks onze inspanningen staan veel mensen met een verstandelijke beperking nog langs de zijlijn. Hun dagelijkse contacten zijn vooral met professionals en andere cliënten. Dat gaan we voorgoed veranderen. De komende vier jaar zetten wij professionals een stap verder opzij. Wij effenen het pad zodat het netwerk en de samenleving een grotere rol kunnen gaan spelen in het leven van mensen met een verstandelijke beperking.

2) We versterken onze intensieve en complexe zorg

Ons uitgangspunt blijft dat we er willen zijn voor alle mensen met een verstandelijke beperking in onze regio: jong en oud. Mensen met een beperking kunnen hun leven lang een beroep op ons doen. Gelukkig kunnen mensen in onze regio kiezen uit verschillende zorgaanbieders. Tenminste, als het gaat om lichtere ondersteuning.

Naarmate de (zorg)vragen intensiever worden, is die keuze beperkter. Soms moeten mensen zelfs verhuizen uit hun regio om de juiste zorg en/of ondersteuning te kunnen krijgen. Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen met intensieve en complexe zorg- en/of ondersteunende vragen in onze eigen regio te ondersteunen. Dat doen we al en we gaan het nog beter doen. We ontwikkelen passende concepten voor wonen, dagbesteding, werk en vrije tijd voor deze groep cliënten.

3) We zorgen dat het werk gedaan kan blijven

De krimp van de beroepsbevolking is iets waar veel sectoren mee te maken hebben. Ook wij. En dat baart ons best zorgen. Daarom zetten we de komende jaren sterk in op het behouden van onze medewerkers en het werven van nieuwe mensen. We gaan zorgen voor een veilige werkomgeving. En gaan medewerkers opleiden zodat zij gekwalificeerd zijn om intensieve en complexe zorgvragen te beantwoorden en de verbinding met netwerk en samenleving te maken. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om ons werk anders te kunnen organiseren.

Erop Uit

We gaan de komende vier jaar samen op weg. Op zoek naar nieuwe mogelijkheden.
Gelukkig gaan we goed voorbereid op reis. Dankzij onze jarenlange kennis en ervaring weten we waar we aan beginnen.
En we kunnen altijd terugvallen op onszelf, op wie we zijn, op onze kernwaarden. De waarden ‘verbinding’ en ‘leren’ blijven we houden. We voegen er een derde aan toe: lef. Daar hebben we voor gekozen om onszelf te prikkelen. Omdat we weten dat we ons op de gebaande paden vaak net wat comfortabeler voelen, maar die paden niet altijd de beste zijn voor cliënten.

Inspiratieboekje voor teams

Best spannend zo’n toekomstplan. Dat snappen we heel goed!
Maar je kunt en doet waarschijnlijk al veel meer dan je denkt.
In kleine stapjes bereiken we veel met zijn allen.
Om je op weg te helpen, hebben we een inspiratieboekje voor teams gemaakt.
Hierin staan tips die je morgen al kan toepassen. Samen gaan we onderweg!

Routekaart

Langs de drie routes die we hierboven genoemd hebben gaan we de komende vier jaar op pad.

Voor deze reis hebben we een routekaart gemaakt, die jullie kan helpen om de punten uit het toekomstplan waar we mee aan de slag gaan voor ogen te houden.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Lancering toekomstplan

Op 9 februari 2021 is via een livestream het Toekomstplan 2021-2024 van de Hartekamp Groep gepresenteerd.
Het was een succes. Veel vragen voor de gasten, veel kijkers en gasten die met lef voor de camera’s stonden.

Heb je de uitzending gemist?
Klik hier om de lancering terug te kijken.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties