fbpx

Visie.
Kijken naar wat wél kan.

Iedereen wil uit zijn leven halen wat erin zit. Maar aan ieders kunnen zijn grenzen. Mensen met een beperking zijn in die zin niet anders dan mensen zonder een beperking. Ook zij willen hun mogelijkheden benutten en hun ambities waarmaken. En daarvoor gewaardeerd worden. Daarnaast willen zij deel uitmaken van de samenleving en bijdragen aan de maatschappij.

Mensen met een verstandelijke beperking verdienen zorg en ondersteuning die uitgaat van wat wél kan. En dat er respectvol wordt omgegaan met wat niet kan. Zo word je in staat gesteld om zoveel mogelijk zélf te bepalen hoe jij jouw leven leidt. Of je daarbij nu een klein steuntje in de rug of veel ondersteuning nodig hebt .

Missie.
Een zo goed mogelijk leven.

De Hartekamp Groep werkt aan een zo goed mogelijk leven voor mensen met een beperking. Aan het leven dat zij zelf voor ogen hebben. Een leven dat past bij hun unieke eigenschappen, talenten en behoeften.

Om die belofte waar te maken, begint onze ondersteuning met een dialoog. We luisteren naar behoeften, zien kansen en bieden mogelijkheden. Onze ervaren en toegewijde teams stellen mensen in staat om het leven te verkennen. Om in een veilige omgeving te leren en te proberen. Met geduld, begrip en respect. Creatief en pragmatisch. Maar bovenal boordevol optimisme. We maken iedere dag zo goed mogelijk.

Versterkend begeleiden.

We brengen onze visie in de praktijk door cliënten versterkend te begeleiden.

Versterkend Begeleiden betekent:

Versterken van eigen kracht.

We versterken de eigen kracht door cliënten zoveel mogelijk te stimuleren om zelf te doen wat zij zelf kunnen. Dat doen we door ‘probeerruimte’ geven: we geven ruimte om iets nieuws uit te proberen, ook al weten we niet zeker of het zal lukken. Bij te weinig probeerruimte is er sprake van onderschatting en betutteling. Als de ruimte te groot is, dan overvragen we de cliënt. Hij kan zich dan onzeker en onveilig voelen. Bij een passende probeerruimte kan de cliënt zich ontwikkelen. Dit is de kunst van het Versterkend Begeleiden. Geen makkelijke opgave voor de begeleider en ook niet voor het netwerk van de cliënt. Zij moeten de cliënt mogelijk vaker loslaten dan ze geneigd zijn.

Versterken van zeggenschap over hun eigen leven.

Voor het welbevinden van de cliënten is het heel belangrijk dat ze invloed hebben, bijvoorbeeld op de leefomgeving. Dat ze zelf keuzes kunnen maken en kunnen aangeven als ze het ergens niet mee eens zijn. Dit betekent niet dat cliënten hierbij geen enkele ondersteuning nodig hebben. Wél dat de begeleiding terughoudend is in het adviseren of het aandragen van opties. In plaats van een advies geven, kunnen we beter vragen stellen.

Versterken van eigen mogelijkheden om mee te doen in de samenleving.

De maatschappij is in de afgelopen jaren ingewikkelder geworden. Daardoor moeten mensen met een verstandelijke beperking steeds vaker een beroep doen op professionele ondersteuning. Doordat ze vaak hulp nodig hebben op meerdere gebieden, hebben ze te maken met verschillende zorgsectoren. Die sectoren moeten met elkaar samenwerken en goed opletten dat de cliënt zelf zoveel mogelijk regie en overzicht heeft.

Versterken van het gevoel van veiligheid.

Een gevoel van veiligheid ontstaat in het proces van hechting met anderen. Wanneer je veilig gehecht bent, kun je anderen vertrouwen en leer je om later ook op jezelf te vertrouwen. De begeleider biedt vooral relationele veiligheid. Hij accepteert de cliënt en heeft een warme en gelijkwaardige houding. De begeleider is voorspelbaar en betrouwbaar: hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Hierdoor weet de cliënt wat hij aan zijn begeleider heeft. Ook fysieke veiligheid is belangrijk: we bieden de cliënt een beschermende woonomgeving, waarin rekening wordt gehouden met zijn mogelijkheden en beperkingen.

Versterkend Begeleiden staat los van het verstandelijke en communicatieve niveau van de cliënt. Het is bij iedereen toepasbaar, en kan op niveau worden aangepast.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
023 - 510 1400
Mail
Zorg aanvragen
Locaties