Zoektocht naar een passende baan

Bij de zoektocht naar de juiste baan, kijken de coaches naar de talenten van de cliënt en op welke werkplek deze het beste tot zijn recht komen. Door middel van een kennismakingsgesprek en een loopbaanonderzoek wordt bekeken wat de cliënt écht leuk vindt om te doen. Tijdens dit traject is het ook mogelijk om een aantal werkplekken te bezoeken of stage (link naar pagina stage lopen) te lopen. Voorbeelden van banen met begeleiding van een jobcoach, zijn; assistent-conciërge op een school, medewerker in een supermarkt, garage, restaurant of verzorgingstehuis.

 

Arbeidsonderzoek

Als onduidelijk is wat de arbeidsvaardigheden van een cliënt zijn, kan het zinvol zijn deze nader te onderzoeken. Een gecertificeerde jobcoach voert dan een arbeidsonderzoek uit met Melba en/of Ida. Dit is een individueel assessment, variërend van een dagdeel tot een aantal weken. Het is gericht op het in beeld brengen van de concrete handelingsvaardigheid en (psychische) belastbaarheid van een cliënt. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt onder welke randvoorwaarden en op welk niveau iemand kan functioneren. We geven hierbij een advies over welke werkplek met welke vorm van ondersteuning voor de cliënt geschikt is.

 

Contact blijft

Als de juiste baan gevonden is, houdt het werk van de jobcoaches niet op. Zij blijven contact onderhouden met werkgevers en de directe omgeving van de cliënt over de voortgang en eventuele knelpunten op de werkplek. Op deze manier kunnen cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt, zelfstandig blijven werken en meedoen in de samenleving. Ook al is de coach niet iedere dag aanwezig op de werkvloer. De persoonlijke begeleiding van de cliënt blijft en is onder andere gericht op sociale, emotionele en (andere) houdingsaspecten.

 

Inclusieve maatschappij

Een inclusieve samenleving, is een gemeenschap waar iedereen volwaardig kan participeren. Deelname aan de maatschappij geeft cliënten onder andere structuur aan de dag, zelfvertrouwen en het gevoel van nut te zijn. Werkgevers kunnen hier een belangrijke rol in spelen en hun sociale gezicht laten zien. De jobcoaches van de Hartekamp Groep komen graag in contact met bedrijven die mogelijkheden hebben voor (on)betaald werk met begeleiding voor gemotiveerde cliënten.

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden rondom (on)betaald werk met een jobcoach kan contact opgenomen worden met een van de jobcoaches bereikbaar via 06 – 213 758 71of via jobcoaching@hartekampgroep.nl.

Zo bereikbaar mogelijk.

Vragen? Neem contact met ons op.
06 - 152 079 86
Mail
Zorg aanvragen
Locaties